PS Siluan al Orheiului a săvârșit Slujba Înmormântării Stareței Mănăstirii Cuizăuca – Egumena Heruvima (Vârlan)

871

Sâmbătă, 23 februarie 2019, mulțime de credincioși, slujitori, monahi și monahii, stareți și starețe de mănăstiri, s-au adunat la Mănăstirea Cuizăuca pentru a o petrece pe ultimul drum pământesc pe nou-adormita și pururea pomenita, Stareța mănăstirii – Egumena Heruvima (Vârlan).

Slujba Înmormântării a fost săvârșită cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, de Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Președinte al Sectorului Sinodal „Mănăstiri și Viață monahală”, înconjurat de un sobor preoțesc, în biserica cu hramul „Sf. Ierarh Vasile cel Mare”.

Cântările şi rugăciunile prin care Biserica a petrecut-o astăzi pe Egumena Heruvima spre biserica din satul natal – locul de odihnă rânduit până la învierea cea de obşte, exprimă nu doar speranţa şi mângâierea dreptei răsplătiri, ci şi bucuria de-a vedea lumina Mântuitorului nostru Iisus Hristos Cel răstignit şi înviat. Maica Heruvima a pus suflet în această sfântă mănăstire din anul 2005, fiind iubită și respectată de credincioșii din întreaga țară pentru dragostea sa nemărginită de cele sfinte și râvna deosebită în slujba Bisericii lui Hristos.

La sfârșitul Slujbei Prohodului, PS Siluan, Episcop de Orhei, a transmis obștii monahale și celor de față mesajul de condoleanțe și de binecuvântare al ÎPS Părinte Mitropolit Vladimir.

Totodată, Ierarhul Orheiului a adresat celor prezenți un emoționant cuvânt de mângâiere în care a elogiat persoana Preacuvioasei Maici Starețe Heruvima, cea care s-a dedicat cu devotament cinului monahal și s-a remarcat printr-o activitate gospodărească deosebită.

De asemenea, Episcopul Vicar mitropolitan a subliniat virtuțile pe care le-a avut maica stareță în această mănăstire. „De-a lungul anilor, a primit, a ascultat și a îndrumat pe calea Lui Dumnezeu pe toți cei care pășeau pragul sfintei mănăstiri. Maica Heruvima a fost o pildă de viață călugărească, de ascultare, de smerenie, de grijă pentru obștea și mănăstirea aceasta. Viața ei mărturisitoare se datorează faptului că a trecut prin perioade grele. A prețuit mult mănăstirea Cuizăuca pe care a slujit-o și mai ales s-a îngrijit de starea ei. Multe valuri și furtuni i-au pus la încercare credința și statornicia acestei starețe smerite, blânde și iertătoare. Preacuvioasa Maică Heruvima rămâne pentru noi toți, cei care am cunoscut-o şi prețuit-o, un chip monahal luminos având o credință creștină profundă și mărturisitoare, care și-a modelat voința și lucrarea după poruncile lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru ca sufletul Preacuvioasei Maici Heruvima, să fie primit cu drepții în Împărăția Cerurilor”.

Răspunsurile liturgice la Slujba Înmormântării au fost date de către Grupul coral bărbătesc „Gnosis” din Chișinău, condus de teologul Serghei Crudu.

Veşnică să-i fie pomenirea din neam în neam!

 

Serviciul de Presă al Vicariatului de Orhei,

sursa http://manastireacurchi.md


Articole postate de același autor
2178

Mitropolitul Vladimir a oficiat Sfânta Liturghie în biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului din satul Antoneuca, raionul Drochia

Joi, 2 noiembrie 2017, ÎPS Mitropolit Vladimir – Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Molodva a oficiat Sfânta Liturghie în biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului din satul Antoneuca, raionul Drochia și a sfințit acest sfânt lăcaș. Din soborul de preoți liturghisitori au făcut parte Prot. mitr. Vadim Cheibaș, secretarul Mitropoliei Moldovei și Protopop al Sectorului I, […]


Foto