Citate ortodoxe
6

„Hristos vine când I te asemeni, El spune: Ia Raiul Meu și dă‑Mi iadul tău!”

Alaltăieri am întâlnit un Bătrân care mi‑e foarte drag. „L‑ai văzut vreodată pe Hristos, bunicule?”, l‑am întrebat.  „Da, părinte”, mi‑a mărturisit cu reținere. „Cum e, Bătrâne?” „Ca în Evanghelii, părinte, cast, bun, simplu și accesibil”. „Și când s‑a petrecut asta”, a fost următoarea mea, plină de uimire, întrebare. „Când am iubit mult fără a aștepta […]

Citate ortodoxe
216

Convorbirea sufletului cu Dumnezeu

Neîncetat rugați-vă. (1 Tesaloniceni 5, 17) Să-l cerem Domnului, din toată inima, să-l atragă pe fiecare din noi tot mai mult la Sine, încât să nu purcedem niciodată la rugăciune cu răceală și împrăștiere sau cu conştiinţă necurată, cu o inimă care n-a ajuns să se împace cu toată lumea, ci rugăciunea noastră să fie […]

Citate ortodoxe
367

Părintele Patriarh Pavle: „Adevărul este primit numai dacă este spus cu pace”

Patriarhul Pavle se trezea cu noaptea-n cap. Când toţi dormeau, el se ruga. Zilnic oficia Liturghia. Era o mână de om, mic de statură şi slab ca o trestie. Evita să meargă cu maşina, prefera tramvaiul şi autobuzul. Ca orice locuitor simplu al Belgradului din `90. „Actrița Eva Ras era mereu în mișcare. O zi […]

Citate ortodoxe
317

Dumnezeu săvârșește minuni pentru a-l mântui pe om

Dumnezeu lucrează minunile fie direct, fie prin mijlocirea îngerilor, a oamenilor separat sau a popoarelor, sau chiar a animalelor, precum oile tărcate ale lui Iacob, măgarul lui Varlaam, corbul profetului Ilie, lăcustele, broaștele și șerpii din Egipt. Uneori, prin intermediul elementelor naturale și a materiei: potop, foc, cutremure, soare, lună și stele, ploi, grindină, furtuni […]

Citate ortodoxe
568

De ce Biserica cinstește atât de mult taina familiei?

În primul rând, pentru că Dumnezeu nu l-a creat pe om să fie singur. L-a creat pe Adam, a creat-o și pe Eva, și le-a poruncit Creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul și-l stăpâniți. În al doilea rând, Biserica cinstește familia pentru că ea este binecuvântată de Dumnezeu prin Taina Cununiei, pe care preotul o […]

Citate ortodoxe
765

Pentru ce îngăduie Dumnezeu să vină pedeapsa asupra oamenilor?

Pentru ce îngăduie Dumnezeu să vină pedeapsa asupra oamenilor? Pentru a-i feri pe oameni de pierzanie aşa cum şi tatăl îşi bate fiul care a luat-o pe o cale greşită, ca să-l păzească la vreme de pierzania ce aşteaptă la capătul acesteia. Pentru ce a îngăduit Dumnezeu să se abată asupra lumii acea nenorocire a […]

Citate ortodoxe
746

De ce dar nu este pace în lume?

A venit deci, pe pământ Domnul Păcii, ne-a adus o Pace fără sfârșit și se află permanent în mijlocul nostru făcător de Pace. De ce dar nu este pace în lume? De ce lumea, ca și cum nu ar avea-o, o caută, o dorește, suspină după Pace? Dar cum înțelege lumea Pacea? Lumea păgână dinainte […]

Citate ortodoxe
805

Sfintele moaște, rădăcini care cresc din pământ și își întind mlădițele până la Cer

Moaștele sfinților sunt rădăcini care cresc din pământ și își întind mlădițele până la Cer. Vrei să vezi și rodul mlădițelor acestora? Deschide ochii credinței și îți voi arăta ție firea unor roade minunate. Căci rodul acestor mlădițe nu este ceva dintre cele stricăcioase și ușor de distrus, ci este vindecarea trupurilor aprinse, iertarea păcatelor, depărtarea […]

Citate ortodoxe
2846

„Am greșit” are puterea de a izbăvi din iad

Diavolul invidiază mult făptura lui Dumnezeu, pe om. Diavolii strigă: “Noi am greșit o singură dată și ne tiranizezi, iar pe aceștia care greșesc de multe ori îi ierți.” Da, dar oamenii se pocăiesc. Aceștia, deși erau îngeri, au ajuns diavoli; și în loc să se pocăiască, se fac mai vicleni și mai răi, pornindu-se […]

Citate ortodoxe
876

L-am rugat pe Dumnezeu…

L-am rugat pe Dumnezeu să ia mândria de la mine și Dumnezeu mi-a răspuns: Nu. Mândria nu se ia. De ea trebuie să te lepezi. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea răbdare și El mi-a răspuns: Nu. Răbdarea este cununa încercărilor. Ea nu se dă, ea se dobândește. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi dăruiască fericirea […]