Citate ortodoxe
424

Cât de mare rău este fățărnicia

Fățarnicul, pururea ținând ură în adâncul inimii lui, arată dragoste pe care o revarsă în afară la vedere, ca stâncile pe fundul mării, care acoperite de apa mică, devin un pericol neașteptat pentru cei ce nu se păzesc”, zice Sfântul Vasile cel Mare. Fățarnicul evlavios, vrea să fie numit sfânt și închinat de toți. „Vezi […]

Citate ortodoxe
304

Primăvara se cunoaște după flori, ca vara după spice

Primăvara se cunoaște după flori, ca vara după spice; vara este frumoasă datorită secerișului; toamna este bogată datorită roadelor; iarna este împodobită cu zăpezi, ca o domnișoară cu flori; iar primăvara se cunoaște după flori! Și Domnul nostru ne poruncește să privim la aceste flori: „Luați seama la crinii câmpului cum cresc” (Matei 6, 28). Crinul este împăratul […]

Citate ortodoxe
485

Dumnezeu ne mângâie în toate necazurile

• Tu spui: „Este imposibil!” El afirmă: „Ce este cu neputinţă la oameni, este cu putinţă la Dumnezeu.” (Luca 18:27) • Tu zici: „Sunt extenuat.” El promite altceva: „Dar cei ce se încred în Domnul, îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă şi nu obosesc, umblă şi nu ostenesc.” (Isaia 40:31) • Tu spui: […]

Citate ortodoxe
1518

Gânduri pentru a cincea săptămână de post

„Au trimis Dumnezeu pre Duhul Fiului său în inimile voastre, carele strigă: Avva Părinte.” /Gal. 4:6/ 1. De ce ne este rânduit postul? Cred că pentru a ne aminti mai bine obârşia noastră. Ca să ne amintim că nu sântem doar rodul pământului, ci al cerurilor – mai întâi de toate al cerurilor. Ca să […]

Citate ortodoxe
509

Invidia – o înjunghiere a sufletului

Cel invidios vede că semenul său are parte de binefaceri, şi suferă, se face fiară sălbatică şi se îngălbeneşte de ciudă. Ce nebunie mai e şi asta? Spune-mi: de ce faci astfel? Ce te-a apucat? Așa cum porcul este mulţumit când se tăvăleşte prin noroi, şi diavolul, când ne face rău, la fel se bucură […]

Citate ortodoxe
Citate ortodoxe
804

”Ia aminte la tine însuți…” (I Timotei 4, 16)

Fiecare suflet este în căutarea bucuriei şi a fericirii, întru dobândirea cărora se trudeşte întreaga viață. Însă înţelegerea şi trăirea lor este foarte diversă. Cineva poate deveni împlinit prin savurarea a tot ce este frumos în jur, altul se bucură de realizările apropiaților săi, iar unii devin fericiți prin tot ceea ce înfăptuiesc zi cu […]

Citate ortodoxe
Citate ortodoxe
1139

Fără răbdare, omul nu învață cele duhovnicești

Viaţa omului este necaz şi supărare deoarece este înstrăinare. Să nu cauţi odihna desăvârşită. Hristos a purtat crucea. Și noi trebuie să o purtăm. Dacă vom răbda toate necazurile, vom afla Har de la Domnul. De aceea ne lasă Domnul ca să fim ispitiți, pentru a ne încerca zelul şi dragostea pe care o avem […]

Citate ortodoxe
961

Ce folos?

Ce folos, într-adevăr, dacă am cuceri lumea întreagă, dar n-am câștigat pe frații noștri cu iubirea? La ce folos studiul și descoperirea noilor galaxii, dacă n-am reușit să descoperim “steaua” din Betleem, pe Dumnezeul iubirii. Ce lumi noi așteptăm să ne arate telescoapele, când ignorăm “Legea cea nouă a iubirii”? Fără dragoste toate sunt zadarnice, […]