Predici
225

Cuvântul Sfântului Siluan Athonitul, despre smerenie, ca poartă a iubirii lui Dumnezeu

Acum sunt puțini „stareți“ [„bătrâni“] care cunosc iubirea Domnului pentru noi și care cunosc lupta cu vrăjmașii și știu că, pentru a-i birui, trebuie smerenia lui Hristos. Domnul iubește atât de mult pe om, încât îi dă darurile Sfântului Duh, dar până când sufletul se învață să păstreze harul, suferă mult. În primul an după […]

Predici
180

Predică la Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci – Dumnezeu te iubește!

„Căci aşa a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său Cel Unul Născut L-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3, 16). Înălţarea Cinstitei Cruci este în mijlocul lunii septembrie. Duminica de astăzi se numeşte „înainte de Înălţare” şi următoarea „după Înălţare”. Catavasiile sunt […]

Predici
143

Predică la Duminica a XIV-a după Rusalii – Pilda nunţii fiului de împărat – IPS Irineu Pop-Bistriţeanul

Gustând din ospăţul cel duhovnicesc. Dreptmăritori creştini, Evanghelia de astăzi ne vorbeşte despre nunta fiului de împărat la care cei invitaţi au refuzat să vină, prezentând fel de fel de scuze. Tatăl ceresc este Stăpânul Care ne cheamă la nunta tainică a Fiului Său, la unirea noastră cu Hristos, în „cămara de nuntă”, în Biserica […]

Predici
385

Predică la Duminica a XII-a după Rusalii – Tânărul cel bogat sau despre desăvârşirea creştină – Pr. Ilie Cleopa

Idealul fiecărui creștin pe pământ este mântuirea sufletului, adică dobândirea vieții veșnice. Până la întruparea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos, nimeni nu se putea mântui, căci raiul era închis și nu era revărsat peste lume harul Duhului Sfânt. De aceea toți drepții Vechiului Testament așteaptau izbăvirea sufletelor lor prin moartea și învierea Fiului lui […]

Predici
190

Cuvânt de laudă la adormirea Preaslăvitei Stăpânei noastre Născătoarea de Dumnezeu

Al aceluiași Părintelui nostru Gherman, arhiepiscopul Constantinopolului, Cuvânt de laudă la sfânta și Preacinstita adormire a Preaslăvitei Stăpânei noastre Născătoarea de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria O veste bună întărește oasele, cum este scris. Și istorisirea despre adormirea cu trupul a Născătoarei Vieții și Pururea Fecioarei Maria, ca una care este insuflare dumnezeiască și bună […]

Predici
Predici
208

Cuvânt la Praznicul Schimbării la Faţă a Domnului – Sfântul Serafim Sobolev

„Strălucească şi nouă, păcătoşilor, lumina Ta cea pururea fiitoare…” (din troparul praznicului). În condacul acestui mare praznic al Schimbării la Faţă a Domnului se spune: „În munte Te-ai schimbat la Faţă… pentru ca atunci când Te vor vedea răstignit, să înţeleagă Patima Ta cea de bunăvoie şi să propovăduiască lumii că Tu eşti cu adevărat […]

Predici
Predici
Predici
177

Ce ne-ar spune astăzi Sfântul Ilie?

La mijloc de vară îl proslăvim pe unul dintre cei mai cunoscuți sfinți, singurul dintre cei 16 profeți ai Vechiului Legământ căruia Biserica i-a rezervat o cinstire deosebită, marcată în calendar cu roșu. Sunt profeți care au scris despre anumite aspecte din viața Mântuitorului Hristos, însă doar Ilie are acest privilegiu, deşi el nu a […]