Vieţile Sfinţilor
115

Maica Domnului, Izvor de tămăduiri

Astăzi prăznuim sfinţirea Bisericii Preasfintei Stăpânei noastre din Constantinopol închinată Izvorului Tămăduirilor mijlocite de către Maica Domnului. Sărbătoarea datează din secolul al V-lea şi face amintire despre minunile de la izvorul din apropierea Constantinopolului şi despre bisericile construite ca mulţumire aici de împăraţii Leon cel Mare (457-474) şi Justinian cel Mare (527-565). Apa este elementul […]

Vieţile Sfinţilor
135

Pomenirea Sfântului şi Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă

Măritul acesta şi minunatul şi vestitul mare mucenic Gheorghe, a trăit în vremea împăratului Diocleţian, trăgându-se din Capadochia, de neam strălucit şi luminat, din ceata ostaşilor ce se chemau tribuni; iar când a fost să pătimească era la cinstea dregătoriei de comis. Având împăratul gând să pornească război asupra creştinilor, a dat poruncă să se […]

Vieţile Sfinţilor
506

Suferințele cumplite ale Mântuitorului n-au fost doar cele de pe Cruce

Să nu credeți că doar pe Cruce a răbdat Domnul suferințe de nedescris, chinuri cumplite. Chinuri și mai cumplite au început în grădina Ghetsimani, la lumina lunii. Cum Îl mai sfâșia durerea pe Mântuitorul! Cât de fierbinte S-a rugat Tatălui Său: „Părintele Meu! De este cu putință, treacă de la Mine paharul acesta! Însă nu […]

Vieţile Sfinţilor
105

Cum a înviat Hristos?

Oare nu este îndeajuns a ști că Hristos a înviat? La ce bun să se chinuie cineva cu întrebarea: „Cum a înviat?”. Întrebarea voastră vine, însă, din dragoste și entuziasm, iar nu, nicidecum, din îndoială; ca atare, îmi este dragă și această întrebare a voastră, dragii mei. Așa cum soarele răsare în Asia dintr-o dată, […]

Vieţile Sfinţilor
163

Cina cea de Taina – prima Liturghie creștină

Ne spune Sfânta Scriptură că, „mai înainte de patima Sa cea de bună voie”, Mântuitorul a voit să cineze pentru ultima dată împreună cu ucenicii Săi. Dar Cina aceasta nu a fost o simplă masă cu mâncare, pâine și vin. Această Cină a fost și este o mare taină, este o jertfă de dragoste, este […]

Vieţile Sfinţilor
474

Prin Sfânta Maria Egipteanca ni se arată importanța spovedaniei

Dacă am spăla și noi picioarele Mântuitorului măcar cu gândurile noastre, cu curăția noastră, cu spovedania noastră, cu întoarcerea noastră, cu schimbarea noastră, ca să auzim și noi „ți se iartă păcatele”. Ce dar poate fi mai mare? Este urmarea pocăinței, spre care ne îndeamnă Duminica Sfintei Maria Egipteanca. Prin Sfânta Maria Egipteanca ni se arată totodată importanța […]

Vieţile Sfinţilor
289

† Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia – modele de credință și prietenie

Aceşti patruzeci de Mucenici au trăit pe vremea crudului împărat Liciniu (308-324), toţi fiind din părţile Capadociei, şi toţi din aceeaşi ceată de ostaşi creştini, bărbaţi viteji şi vrednici în războaie, iar conducătorul oştirii lor era Agricola, om păgân şi rău din fire, iar locul slujbei lor ostăşeşti era cetatea Sevastia, din Armenia. Deci, aflând […]

Vieţile Sfinţilor
Vieţile Sfinţilor
341

Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron

Sfântul Mare Mucenic Teodor (†304) a trăit în timpul împăratului Diocleţian (284-305) şi era din Mitropolia Amasiei, din cetatea Homialon. El a fost ostaş în ceata Tironilor (a recruţilor) din legiunea condusă de generalul Vringa. Atunci când a venit poruncă ca toţi soldaţii să jertfească idolilor, Teodor nu a intrat în templu. Judecat şi îndemnat […]

Vieţile Sfinţilor
319

Sfântul și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sfânta Prorociță Ana

În Evanghelia evenimentului înfățișării la Templu, alături de Sfânta Familie, apar menționate două persoane sfinte – dreptul Simeon și Proorocița Ana. Ana proorocița era în vârstă, trăind majoritatea anilor vieții în jurul templului în post și rugăciune.Învățăm de la Sfânta Ana constanța în credință precum și importanța, demnitatea vârstei înaintate. Pentru slujirea ei noaptea și […]