Postul Mare
349

Cum să „lăsăm sec” pentru Postul Adormirii Maicii Domnului?

eși cuvântul „sec” din sintagma „lăsatul secului” este înțeles ca fiind sinonim cu ideea de uscat sau lipsit de grăsime, liturgistul Badea Cireșanu afirmă că acesta provine, mai degrabă, din deformarea expresiei „lăsatul seculului”, în care „seculul” este chiar secolul, adică veacul, timpul secular, lumesc. Astfel, pe lângă postul alimentar, cu bucate uscate, suntem chemați […]

Postul Mare
824

Îndrumar pentru Săptămâna Mare

Din Duminica Floriilor, care deschide Săptămâna Patimilor, până în Duminica Tomei (numită în popor şi „Paştele cel mic“), care încheie Săptămâna Luminată, creştinătatea trăieşte toiul timpului pascal. (,,Ciclul pascal” se întinde, altminteri, până la Rusalii.) Dacă săptămâna de după Înviere, purtând pecetea luminii, este una de binecuvântată bucurie, cea dintre Florii şi Înviere, purtând pecetea […]

Postul Mare
573

Postu-i maica sănătăţii şi lungimea vieţii

Cuvinte despre post, pe care marele duhovnic Părintele Cleopa Ilie le rostea adeseori: 1. Postul este o faptă de virtute, cu lucrare de înfrânare a poftelor trupului şi de întărire a voinţei, o formă de pocăinţă, deci un mijloc de mântuire. 2. Rostul postului este folosul trupului şi al sufletului, pentru că întăreşte trupul şi […]

Postul Mare
1486

Părintele Macarie Simonopetritul: De ce ortodocşii sunt singurii creştini care mai ţin Postul Mare – şapte săptămâni?

Perioada Postului Mare s-a con­stituit în exclusivitate în funcţie de postul pregătitor în vederea Paştelui. Acesta a rămas elementul esenţial al convertirii şi al efortului ascetic în­treprins în timpul celor 40 de zile, de aceea canoanele sinoadelor îl fac obligatoriu pentru toţi. Ulterior s-a adăugat o serie de alte prescripţii disciplinare impuse de atmosfera de […]

Postul Mare
545

De ce este atât de aspru Postul Mare?

1) Pentru că suntem prea îngăduitori cu noi înşine Greutatea unui post este percepută în funcţie de cum se raportează omul la el însuşi: asprimea postirii este invers proporţională cu îngăduinţa pe care o manifestăm faţă de noi. Cu cât cineva este mai necruţător cu patimile sale, cu cât îşi înfrânează mai mult mintea, pântecele […]

Postul Mare
849

Gânduri pentru a doua săptămână a Postului Mare

„Mai înainte de toate cele ce se păzesc, păzeşte-ţi inima, căci din ea izvorăşte viaţa.” (Pilde 4:23) 1. Gospodarul îşi păzeşte de păsări ţarina însămânţată, şi de omizi livada şi îşi păzeşte de fiare stâna, dar nimic altceva nu îşi păzeşte gospodarul precum casa de tâlhari, de foc, de ape, de fulgere, şi de toată […]

Postul Mare
689

Săptămânile Postului Mare

Prima săptămână a Postului Mare se deosebeşte printr-o stricteţe deosebită, iar Sfintele Slujbe sunt mai prelungite. În primele patru zile (luni, marţi, miercuri, joi) la Vecernia mare se citeşte canonul Sf. Andrei Criteanul cu rugăciunile la stihul „Miluieşte-mă, Doamne, miluieşte-mă”. În vinerea primei săptămâni a Postului Mare, la Liturghie, după rugăciunea amvonului, are loc sfinţirea colivei, […]

Postul Mare
782

Glosar de termeni despre Postul Mare

Biserica utilizează în această perioadă liturgică specială, a Postului Mare, termeni specifici care de multe ori sunt înțeleși superficial sau deloc. Acatistul Bunei Vestiri Acatistul Bunei Vestiri, cel mai vechi acatist, este, ca formă imnografică, prima creație a genului. Slujba Imnului Acatist al Bunei Vestiri sau Denia Acatistului Bunei Vestiri este oficiată, vineri seara, în […]

Postul Mare
666

Gânduri la începutul Postului Mare

Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți întru Hristos frați și surori! Pe 7 martie începe Postul Mare – o perioadă sfântă și binecuvântată de rugăciuni intense, de înfrînare și nevoințe duhovnicești, care ne reînnoiesc viața și ne pregătesc pentru întâmpinarea cu vrednicie a mărețului și luminatului praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. „Sosit-a acum vremea […]

Postul Mare
1196

Tradiții creștine românești de sărbătoarea Paștilor

Sărbătoarea Sfintelor Paști este un moment de bucurie și de luminare pentru fiecare creștin care a „suferit” din pricina dorului pentru Hristos. În acest moment este oprit postul de 40 de zile (Postul cel Mare), pentru a ne bucura și a fi în sărbătoare pentru Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Drept aceea, românii nu numai […]