În Duminica dinaintea Naşterii Domnului, Preasfințitul Siluan al Orheiului a liturghisit la Mănăstirea Curchi

936

În Duminica dinaintea Nașterii Domnului Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, alături de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Curchi.

Mulţi dintre cititori contemporani ai fragmentului E­van­­gheliei după Matei (1, 1 – 25), rânduit a se citi în această Duminică, pot considera că reprezintă doar o listă cu nume „neinte­resante” și că ar fi îndreptățiți să treacă peste ea. Însă proclamarea ei liturgică are forţa de a-l pro­vo­ca şi descumpăni chiar şi pe cititorul cel mai avi­zat. Această listă reprezintă ar­bo­re­le genealogic și da­tele fundamentale ale istoriei întrupării Fiului lui Dum­nezeu. Evanghelia după Matei începe cu următoarea decla­ra­ţie: Aceasta este „Cartea neamului lui Iisus Hristos“, sau altfel spus este istoria venirii în lume a lui Hristos.

Prin acest lanț de generații, asemenea unui fir de aur din istoria omenirii, s-a întreținut nestinsă flacăra mesianică, conștiin­ța nevoii omului de mântuire, de izbăvire de sub puterea răului, a diavolului și a morții.

După cum a lucrat Dumnezeu în istoria poporului ales, pentru a-l pregăti în vederea venirii lui Mesia, tot astfel Mântuitorul Hristos dorește să pregătească sufletele tuturor oamenilor, prefăcându-le în temple ale Sale (I Cor. 3, 16-17).  Această lucrare se petrece și în prezent în sufletele celor care-și doresc sfințirea și transfigurarea, prin lucrarea harului mântuitor.

La finalul Sfintei Liturghii Ierarhul Orheiului i-a îndemnîat pe cei prezenți să sporească eforturile duhovniceşti, petrecând în rugăciune, pace și liniște, pentru a primi cu bucurie Naşterea Domnului.

Răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie au fost date de corul arhieresc al mănăstirii Curchi.

„Minunează-te că, fiind Fiu al Dumnezeului Celui fără de început, a primit să audă spunându-I-se Fiu al lui David, pentru ca pe tine să te facă fiu al lui Dumnezeu… Că Fiul lui Dumnezeu nu s-ar fi smerit în zadar, dacă n-ar fi vrut să ne înalţe pe noi. Pentru că S-a născut din femeie, Se aseamănă cu noi. Dar pentru că nu S-a născut din voinţa trupului, ci de la Duhul Sfânt, ne arată naşterea cea mai presus de noi.” (Sf. Ioan Gură de Aur)

Sursa: manastireacurchi.md


Articole postate de același autor
254

În Duminica a XIV-a după Cincizecime, ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit în Catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului”

În Duminica a XIV-a după Cincizecime, 18 septembrie 2022, Întâistătătorulu Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din municipiul Chișinău, în prezența credincioșilor veniți pentru a primi hrana  ziditoare de suflet din înțelepciunea Sfintei Evanghelii. Alături de Mitropolit au înălțat rugăciuni: Protoiereul mitrofor Vadim […]