În Duminica dinaintea Naşterii Domnului, Preasfințitul Siluan al Orheiului a liturghisit la Mănăstirea Curchi

447

În Duminica dinaintea Nașterii Domnului Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, alături de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Curchi.

Mulţi dintre cititori contemporani ai fragmentului E­van­­gheliei după Matei (1, 1 – 25), rânduit a se citi în această Duminică, pot considera că reprezintă doar o listă cu nume „neinte­resante” și că ar fi îndreptățiți să treacă peste ea. Însă proclamarea ei liturgică are forţa de a-l pro­vo­ca şi descumpăni chiar şi pe cititorul cel mai avi­zat. Această listă reprezintă ar­bo­re­le genealogic și da­tele fundamentale ale istoriei întrupării Fiului lui Dum­nezeu. Evanghelia după Matei începe cu următoarea decla­ra­ţie: Aceasta este „Cartea neamului lui Iisus Hristos“, sau altfel spus este istoria venirii în lume a lui Hristos.

Prin acest lanț de generații, asemenea unui fir de aur din istoria omenirii, s-a întreținut nestinsă flacăra mesianică, conștiin­ța nevoii omului de mântuire, de izbăvire de sub puterea răului, a diavolului și a morții.

După cum a lucrat Dumnezeu în istoria poporului ales, pentru a-l pregăti în vederea venirii lui Mesia, tot astfel Mântuitorul Hristos dorește să pregătească sufletele tuturor oamenilor, prefăcându-le în temple ale Sale (I Cor. 3, 16-17).  Această lucrare se petrece și în prezent în sufletele celor care-și doresc sfințirea și transfigurarea, prin lucrarea harului mântuitor.

La finalul Sfintei Liturghii Ierarhul Orheiului i-a îndemnîat pe cei prezenți să sporească eforturile duhovniceşti, petrecând în rugăciune, pace și liniște, pentru a primi cu bucurie Naşterea Domnului.

Răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie au fost date de corul arhieresc al mănăstirii Curchi.

„Minunează-te că, fiind Fiu al Dumnezeului Celui fără de început, a primit să audă spunându-I-se Fiu al lui David, pentru ca pe tine să te facă fiu al lui Dumnezeu… Că Fiul lui Dumnezeu nu s-ar fi smerit în zadar, dacă n-ar fi vrut să ne înalţe pe noi. Pentru că S-a născut din femeie, Se aseamănă cu noi. Dar pentru că nu S-a născut din voinţa trupului, ci de la Duhul Sfânt, ne arată naşterea cea mai presus de noi.” (Sf. Ioan Gură de Aur)

Sursa: manastireacurchi.md


Articole postate de același autor
1113

Praznicul Adormirii Maicii Domnului, numit și „Paștele verii”. Scurt istoric

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului ocupă un loc deosebit în calendarul Bisericii Ortodoxe și este direct legată de unicitatea persoanei Născătoarei de Dumnezeu în lucrarea mântuitoare în Hristos a întregii lumi, devenind totodată cea mai importantă sărbătoare rânduită de către Biserică în cinstea Preasfintei Fecioare. Prima mărturie a prăznuirii Adormirii Maicii Domnului apare în secolul al […]