Comentariile zilei
249

Calea Postului Mare: ziua a XXVII-a

Rugăciunea din perioada postului trezește la mai multă pocăință. Recomandăm credincioșilor să parcurgă Psaltirea, care, atât prin psalmii de laudă și mulțumire, cât și prin cei de pocăință, răscolește inima cititorului și, totodată, este un balsam sufletesc. Rostirea psalmilor, cu post și cu evlavie, cu toate frământările și aspirațiile pe care le exprimă, menține vie […]