Comentariile zilei
244

Calea Postului Mare: ziua a XXII-a

Fiecare zi e bun prilej de a mulțumi Domnului pentru binefacerile primite. Ne-am deprins doar cu rugăciuni de cerere: unii cer sănătate, liniște sufletească, pâine pe masă, alții – operații plastice, vacanțe exotice, un câștig la loto etc. Și doar foarte puțini nu uită a rosti rugăciuni de mulțumire și a aduce slavă lui Dumnezeu. […]