Zi de aleasă bucurie duhovnicească în parohia cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, Pogăneşti

2693

Ziua de 29 august este una deosebită pentru creştinii ortodocşi, în această zi se sărbătoreşte Aducerea Sfintei Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol. Această sărbătoare a fost prăznuită în mod deosebit de către creştinii satului Pogăneşti, avându-l în mijlocul lor pe Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni.

   În dimineaţa zilei, Preasfinţia Sa a fost întâmpinat de credincioşi şi de un sobor de preoţi, avându-l în frunte pe Iereul Pavel HERGHELIJIU, parohul Bisericii cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, din localitatea sus numită şi protopopul protopopiatului Hînceşti, Protoiereul Serghei SLĂNINĂ.

    Premergător Sfintei Liturghii a fost citită rugăciunea de resfinţire a bisercii după care a fost stropit cu apă sfinţită întregul locaş după o reparaţie capital şi finisarea picturii bisericeşti.

    Ierarhului i-au coliturghisit Secretarul Eparhial, Protoiereul Vadim COROSTINSCHI, Secretarul Arhiereului, Arhidiaconul DOMETIAN (Redco), Protopopul de Hîncești, Protoiereul Serghei SLĂNINĂ, împreună cu un sobor de preoţi și diaconi invitaţi. Alături de creștinii din localitate la Sfînta Liturghie, s-a rugat Primarul comunei Pogăneşti, Dn Vitalie RACHIŢANU.

    În cadrul Sfintei Liturghii parohul bisericii Iereul Pavel HERGHELIJIU, a fost avansat în treapta de Protoiereu.

    Preasfinţia Sa, a rostit un cuvânt de învăţătură în care a prezentat cu lux de amănunte Aducerea Sfintei Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol.

     Împăratul grec Roman, dorind să aibă în cetatea sa împără-tească acea vistierie fără de preţ, a trimis rugăminte de multe ori la Amira al turcilor, ca să-i dea chipul lui Hristos cel nefăcut de mînă. Dar Amira, fiind rugat de creştinii Edesei, n-a voit să dea chipul acela împăratului grec, ci au făcut război. Împăratul Roman a trimis putere grecească asupra Edesei şi a strîmtorat-o, oştindu-se împrejurul laturei Edesei. Atunci edesenii au trimis rugăminte către împăratul grecesc, să nu-i bată şi să nu le pustiască pămîntul. Împăratul cerea de la dînşii chipul lui Hristos, însă Amira, în a cărui stăpînire era Edesa, nu voia să-l dea în dar. De aceea, împăratul creştinesc, fiind cuprins de mare dorinţă să aibă la el chipul lui Hristos, cel nefăcut de mînă, a dat lui Amira douăspre-zece mii de arginţi şi două sute de turci vestiţi, care fuseseră în robie la greci. El i-a dat încă şi o scrisoare a sa, cu pecetea împărătească de aur, ca niciodată să nu ridice război împotriva Edesei şi contra cetăţenilor celor dimprejurul ei.

     Astfel şi-a cîştigat dorinţa, luînd chipul cel nefăcut de mînă al lui Hristos şi împreună cu dînsul şi scrisoarea aceea, pe care Domnul nostru Iisus Hristos o scrisese către Avgar, domnul Edesei, precum s-a zis mai înainte. Deci, l-au dus cu slavă pe mîinile arhiereilor şi ale celorlalţi cinstiţi bărbaţi ai rînduielii duhovniceşti, în împărăteasca cetate. Şi se făceau în cale şi în Constantinopol multe minuni de la acel preacinstit chip, pentru că toate bolile se tămăduiau, orbii se luminau, surzii auzeau, şchiopii umblau şi diavolii se izgoneau. Dar un oarecare om îndrăcit striga, zicînd: "Primeşte, Constantinopole, slava şi veselia ta, şi tu, Porfirogenete, cinstea împărăţiei tale!" Omul acela, strigînd astfel, s-a tămăduit de îndrăcire.

     Deci, s-a aşezat prăznuirea aducerii chipului cel nefăcut de mînă omenească, în ziua a 16-a a lunii august, în care l-a luat pe el înăuntrul său împărăteasca cetate, cu mare cinste şi prăznuire, în Biserica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care se numeşte Fare şi l-au pus spre slava lui Hristos, Dumnezeul nostru, Cel împreună slăvit cu Tatăl şi cu Sfîntul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

    Chipul cel nefăcut de mînă al lui Hristos s-a adus din Edesa în Constantinopol în anul 6452 de la facerea lumii (după mărturia scriitorului de ani al Constantinopolului, Gheorghe Chedrinos), sau în anul 994 de la întruparea lui Dumnezeu.

   La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiat un Te Deum de mulţumire la finele căruia părintele paroh a fost decorat de către Ierarh cu Medalia Eparhială, “Sf. Ap. Petru şi Pavel” gr. I şi alţi ctitori au primit medalii şi diploma arhiereşti.

   După aceasta Preasfinţia Sa împreună cu soborul de preoţi sau deplasat pe cel mai înalt deal din localitate, care se află în preajma bisericii, unde cu stăruinţa părintelui Pavel şi altor ctitori a fost înălţată o Troiţă frumoasă care în această zi a fost sfinţită. Pentru a ajunge la această Troiţă este nevoie de a ridica 120 de trepte iar în sat deja este tradiţia de al numi Dealul Golgotei.

   Spre final Chiriarhul la fel însoţit de soborul de preoţi s-a deplasat la primăria comunei unde la solicitarea Primarului Localităţii, Dn Vitalie RACHIŢANU, a fost săvîrşită sfinţirea sediului primăriei comunei Pogăneşti.


Articole Asemănătoare
1819

Duminica Sfintei Cruci sărbătorită la Catedrala Episcopală ,,Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” din oraşul Ungheni

19 martie 2017. În a III-a duminică a Sfîntului și Marelui Post, numită și Duminica Sfintei Cruci, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni si Nisporeni a oficiat Sfînta şi Dumnezeieasca Liturghie în Catedrala Episcopală ,,Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” din oraşul Ungheni. Alături de Ierarh au coliturghisit soburul de preoţi şi diaconi slujitori ai Catedralei împreună […]

Articole postate de același autor
708

Festivalul Cântecului Creștin Ortodox la cea de a II-a Ediție

Cu binecuvântarea PS Siluan, Episcop de Orhei și Vicar al Mitropoliei Moldovei, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din municipiul Orhei a fost gazdă călduroasă pentru Festivalul Cântecului Creștin Ortodox, care este la cea de a II-a Ediție. La eveniment au participat grupurile elevilor din cuprinsul raionului Orhei, în special colective școlare unde în prezent se predă […]