Episcopul Petru a oficiat sfânta Liturghie în biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din Trento Rovereto (Italia)

2175

Duminică, 9 octombrie 2016, cu binecuvîntarea Înalt Preasfințitului VLADIMIR, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove și cu învoirea Preasfințitului ANTONIE, Episcop de Bogorodsk, Conducător al Direcției Patriarhiei Moscovei pentru parohiile din străinătate, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni a oficiat sfînta Liturghie în biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din Trento Rovereto (Italia).Rovereto este o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de 39.031 de locuitori și o suprafață de 50.99 km².

  Menționăm că la sfînta Liturghie credincioșii din diaspora moldovenească și nu numai, au fost în număr impunător. În cuvîntul predicatorial, Preasfințitul PETRU, a lămurit cu tîlc duhovnices înțelesurile sfintei evangheli, oferindu-le ca o hrană sufletească cuvinte folositoare spre mîntuirea sufletului. A vorbit despre viața sfîntului Apostol și Evanghelist Ioan Teologu, îndemnîndu-i pe creștini să iubiască pe Dumnezeu și pe aproapele, așa cum ne îndeamnă atît în evanghelia sa, cît mai cu seamă în cele trei epistole sobornicești, scrise de sfîntul Ioan. Întru cît o bună parte din credincioșii prezenți au fost și mai sunt fii duhovnicești ai Preasfințitului PETRU, Preasfinția Sa a ținut să-i mîngîie duhovnicește pe cei departe de casa, de familie, de părinți și de țară, îndemnîndu-i să nu iute mai întîi de Dumnezeu și Biserică și să nu dea uitării oamenii și locurile de unde au plecat.

  Întrucît biserica ortodoxă pomenește și cinstește prin cîntări de laudă pe sf. Ap. și Ev. Ioan Teologul, parohul bisericii sus numite, protoiereul Ioan GREBĂNOSU, își sărbătorește ziua numelui. Cu această ocazie PreasfințitulPETRU i-a adresat un cuvînt de felicitare, dorindu-i ca Bunul Dumnezeu să-l întărească să călăuzească cuviincios spre mîntuire sufletele credincioșilor din parohia respective. În semn de aleasă prețuire Preasfinția Sa i-a oferit ca un dar de sărbătoare părintelui paroh o cruce pe care să o poarte cu demnitate de adevărat preot și urmaș a lui Hristos Cel care a purtat Crucea pentru a noastră mîntuire. Iar bisericii, Preasfinția Sa, a oferit deasemenea ca un dar sfînt o Cruce pentru Sfîntul Prestol, Cruce cu care părintele paroh cînd îi va binecuvînta pe credincioși, le va fi ca o adeverire vădită a dragostei părintești ce le-o poartă Preasfințitul PETRU.

  Preasfințitul PETRU, a dat părintelui paroh o panaghie, pe care să o dăruiască Preasfințitului ANTONIE, Episcop de Bogorodsk, întucît pe data de 12 octombrie Preasfințitul ANTONIE își va sărbători ziua de naștere. Prin acest dar, cît și prin cuvinte deosebite, Preasfințitul PETRU și-a exprimat gratitudinea față de Episcopul ANTONIE, pentru faptul că i-a îngăduit Preasfinției Sale să săvîrșească sfînta Liturghie în parohia sus numită.

  În încheiere atît părintele paroh, cît și credincioșii prezenți, i-au mulțumit Preasfințitului PETRU, pentru darurile oferite, pentru binecuvîntările primite, pentru rugăciunile săvîrșite și pentru cuvintele de învățătură, de întărire, de povățuire și de mîngîiere duhovnicească. La rîndul său, Preasfințitul PETRU, a adus sincere mulțumiri părintelui paroh, cît și credincioșilor pentru primirea călduroasă, asigurîndu-i totodată că îi va purta părintește cu dragoste deosebită în arhiereștele sale rugăciuni.

sursa http://episcopia-ungheni.md/

 


Articole Asemănătoare
3613

Duminica a 3-a dupa Rusalii la Catedrala Episcopală ,,Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” din oraşul Ungheni

În a III-a duminică după Rusalii, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni si Nisporeni a oficiat Sfînta şi Dumnezeieasca Liturghie în Catedrala Episcopală ,,Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” din oraşul Ungheni.     Alături de Ierarh au coliturghisit soborul de preoţi şi diaconi slujitori ai Catedralei. În cadrul Sfintei Liturghii după citirea pericopei evanghelice, Preasfinţitul PETRU, a explicat ideia evangheliei de […]

Articole postate de același autor