De Sărbătoarea Nașterii Domnului – Hramul Catedralei Mitropolitane, ÎPS Mitropolit Vladimir a înălțat rugăciuni împreună cu clerul și enoriașii

580

„Aceasta este ziua în care a venit în lume,

Cel prin care s-a făcut lumea”.

(Fericitul Augustin, Predica 195)

Astăzi, când suflarea Ortodoxă sărbătorește Naşterea Domnului şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir a liturghisit la Catedrala Mitropolitană „Naşterea Domnului” din municipiul Chişinău, înălțând rugăciuni împreună cu clerul și enoriașii.

În timpul serviciului divin, Secretarul mitropolitan şi eclesiarh al Catedralei Mitropolitane, Prot. mitr. Vadim Cheibaș a dat citirii Pastoralei Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, unde se menționează următoarele:

Cu multă bucurie duhovnicească vă binevestesc că Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, ca lumea să se mântuiască prin El. Sărbătoarea slăvitei Nașteri a Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne dă prilej şi ne îndeamnă să cugetăm cu bucurie la iubirea lui Dumnezeu arătată nouă. El nu ne-a părăsit şi nu ne părăsește. Omul a căzut şi Dumnezeu vine să-l ridice. Omul s-a îndepărtat, dar Dumnezeu vine aproape şi celor care-L primesc „le dă putere să devină fii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1, 12).

Prin nașterea şi venirea Sa în lume Dumnezeu ne arată pildă de iubire şi de iertare. Hristos ne învață cum să iubim cu jertfire de sine şi cum să iertăm şi să trăim în comuniune şi unire. În timpurile ce le trăim este foarte important să învățăm această lecție a dumnezeieștii iubiri „ce s-a născut în iesle”. Sufletele şi inimile noastre trebuie să fie astăzi ieslea, în care să se nască iubirea, mila şi compătimirea.

Timpurile sunt grele şi mare tulburare este astăzi în lume. Nu doar un Irod este astăzi tulburat şi tumultul a cuprins nu doar Ierusalimul, ci toată lumea. Să nu deznădăjduim şi să nu ne pierdem cumpătul din cauza acestui vacarm.

Să ne încurajăm, amintindu-ne de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, de Cel ce S-a pogorât din slava cea de sus şi a adus pace între oameni, dar şi bunăvoire. Şi în bucuria Nașterii Lui să cântăm împreună cu sfinții şi Maica Domnului: „Mărește suflete al meu pe Domnul şi să se bucure duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu” (Luca 1, 46-47).

Nașterea Pruncului Mântuitor este începutul împăcării omului cu Dumnezeu, al  renașterii noastre duhovnicești, este, de fapt, temelia viețuirii creștine. Întruparea Dumnezeului Celui veșnic arată întregii umanități iubirea şi bunătatea nesfârșită a Dumnezeieștii Treimi față de lume.

Taina venirii în lume a Domnului Iisus Hristos ca manifestare a iubirii şi bunătății desăvârșite a lui Dumnezeu pentru oameni, totodată şi învățătura Sfinților Apostoli şi a Părinților Biserici despre bogăția şi bunătatea inimii şi a faptelor curate, ne aduc multă lumină şi nădejde în suflet, ne îndeamnă la o lucrare filantropică neîncetată în tot locul şi în tot timpul.

În aceste zile sfinte şi mântuitoare, când vestim tuturor prin colindul străbun venirea în lume a Domnului şi Mântuitorului, Sfânta noastră Biserică, în dragostea-i de mamă duhovnicească, ne îndeamnă continuu la lucrarea binelui şi cultivarea iubirii față de aproapele nostru, oferind celor bolnavi sprijin, celor întristați alinare, celor flămânzi hrană şi tuturor să-L împărtășim pe Hristos, „Cel blând şi smerit cu inima” (Matei 11, 29).

Iubiți frați şi surori,

La slăvitul şi luminatul praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos în peștera Betleemului, vă adresez tuturor fiilor şi fiicelor Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova felicitări, însoțite de urări de pace, bucurii mântuitoare şi sfinte împliniri.

Vă îndemn părintește, drept-slăvitori creștini, din țară şi din afara hotarelor ei, să păstrăm credința noastră ortodoxă nealterată şi vie, să rămânem mărturisitori fideli ai Adevărului şi uniți duhovnicește în jurul Altarului Domnului.

Să ne bucurăm împreună, lăudând şi preamărind pe Pruncul Hristos!

La Vohodul mic, cu prilejul luminosului praznic, Mitropolitul a decorat mai mulți slujitori ai Catedralei Mitropolitane, după cum urmează:

Diaconul Mihail Crețu a fost ridicat în treapta de Protodiacon;

Diaconul Andrei Golovatâi – dreptul de a purta camilafcă;

Diaconul Eugeniu Vulturean –  dreptul de a purta orar dublu.

După Liturghie, ÎPS Vladimir a adresat un cuvânt de felicitare tuturor credincioșilor cu ocazia marelui praznic, îndemnându-i să trăiască din plin măreția și  frumusețea evenimentului conform învățăturii Bisericii și a datinei străbune.

La final, copilaşii au primit binecuvântări şi dulciuri din partea Înaltpreasfinţiei Sale, iar maturii au primit în dar calendare bisericeşti.

Slujba Nașterii Mântuitorului Hristos a fost transmisă în direct de IP Compania „Teleradio-Moldova”, iar comentariile liturgice au fost oferite de către jurnalistul Iulian Proca.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media,

Sursa: mitropolia.md


Articole postate de același autor
1021

Mitropolit Onufrie al Kievului s-a adresat lui Putin din cauza situației de la Mariupol

Preafericitul Mitropolit Onufrie a cerut președintelui Federației Ruse să permită retragerea civililor și apărătorilor Mariupolului pe teritoriul controlat de Ucraina. Preafericitul Mitropolit Onufrie al Kievului și al întregii Ucraine s-a adresat președintelui Federației Ruse Vladimir Putin în legătură cu situația din orașul Mariupol și i-a cerut să permită retragerea militarilor și civililor din zona ostilităților pe […]