Comemorarea personalității vrednicului de pomenire Mitropolit Gurie Grosu, la Mănăstirea Noul-Neamț

2014

Cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, joi, 4 mai 2017, la Mănăstirea Noul-Neamț, a avut loc Sinaxa stareților și starețelor de mănăstiri din cuprinsul Eparhiei Chişinăului din cadrul Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove.

La această întâlnire au participat majoritatea superiorilor așezămintelor monahale din Eparhie.

În cadrul sinaxei a avut loc comemorarea vrednicului de pomenire Mitropolit Gurie Grosu (1877-1943), prilejuită de împlinirea a 140 ani de la nașterea sa.

Evenimentul a debutat în dimineața zilei cu Rânduiala Panihidei săvârșită de către soborul preoțesc al mănăstirii, în frunte cu Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Moldovei și Președinte al Sectorului Sinodal „Mănăstiri și viață monahală”, în biserica de iarnă a mănăstirii de metanie a Vrednicului de pomenire Mitropolitul Gurie Grosu.

După aceasta, participanții s-au deplasat în Sala de Conferinţe a Mănăstirii Noul-Neamț, unde a avut loc Conferința științifică „Mitropolitul Gurie – osteneli cărturărești și misionare”, prezidată și moderată de către PS Siluan, Episcop de Orhei.

Deschiderea evenimentului a fost marcată de cuvântul PS Episcop Siluan, în care Preasfinția Sa a redat diverse aspecte din multitudinea calităților Mitropolitului Gurie.

Preasfințitul Părinte a adus în atenţia participanţilor exemplul Mitropolitului Gurie, cel care a fost o figură însemnată a Bisericii noastre și a condus Biserica în timpurile de frământare adâncă a poporului nostru: „Activitatea bisericească și misionară din timpul celor aproape 19 ani de păstorire a fost ca o făclie aprinsă care a luminat drumul vieții multor fii obidiți ai neamului. Vrednicul Ierarh al Bisericii din spaţiul pruto-nistrean, blândul și smeritul ierarh Gurie, a fost un om al mărturisirii adevărului cu orice preț.

Figura vrednică a Mitropolitului Gurie strălucește astăzi alături de cea a noului sfânt al Bisericii noastre, înaintașul său la conducerea Bisericii, Sfântul Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni, căruia i s-a arătat a fi urmaș luminător, pășind pe urmele lui în multiplele sale activități pastoral-misionare și culturale”, a arătat Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei și Vicar mitropolitan.

În calitate de gazdă, stareţul mănăstirii Noul-Neamț, pr. arhim. Paisie (Cecan), a adresat celor prezenți o amplă prezentare, în care a evocat în profunzime memoria vrednicului de pomenire Gurie Grosu, creionând în referatul său legătura duhovnicească a Mitropolitului cu al său sfânt așezământ de metanie – mănăstirea Înălțării Domnului Noul-Neamț: „Mitropolitul Gurie a ales calea Cuviosului Paisie de la Neamţ, calea adevăratului îndrumător al vieții monahale din Moldova și înnoitor al monahismului ortodox în întreg spaţiu ortodox, prin redescoperirea scrierilor patristice și publicarea Filocaliei. Noua Lavră a mănăstirii Neamţ situată pe malul Nistrului era considerată ca fiică a Lavrei Neamţului, păstrându-se cu aceasta o legătură duhovnicească statornică….”.

De asemenea, părintele stareț a precizat importanța acestei întâlniri care are ca scop aducerea aminte de vrednicii noștri înaintași și cinstirea lor printr-o îmbogățire a tuturor celor prezenți cu privire la viața și activitatea pastoral-misionară a marelui nostru ierarh, Gurie Grosu, și punerea acestora în practică.

În continuare, în cadrul conferinței au fost prezentate mai multe referate științifice, după cum urmează: Pr. Dr. Eugen Onicov, ATOM, Chișinău, „Activitatea științifică cărturărească a Mitropolitului Gurie Grosu”; Conf. Univ. Dr. Silvia Grossu, (descendentă a dinastiei Grosu) Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM, „Repere identitare în activitatea culturală a Mitropolitului Gurie al Basarabiei”; Victoria Roman, studentă, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM, „Revista „Luminatorul”: autoritate, prestigiu și reper în constituirea presei naționale”; Conf. Dr. Maria Danilov, cercetător științific coordonator, Institutul de Istorie, AȘM, Chișinău, „Cărțile didactice ale Mitropolitului Gurie (1908-1918). Istorie și destin”; Conf. Univ. Dr. Constantin Șchiopu, doctor habilitat, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM, „Valențe didactice ale primului abecedar cu caractere latine din Basarabia”.

Evenimentul desfășurat astăzi se înscrie în șirul mai multor activități organizate de către Mitropolia Moldovei în acest an comemorativ, având ca scop promovarea și valorificarea imaginii acestui mare ierarh al Bisericii noastre, Mitropolitul Gurie Grosu, cel care a slujit la două altare: cel al credinței și cel al culturii.

„Opera didactică a mitropolitului Gurie Grosu a fost realizată într-o epocă plină de frământări şi neîmpliniri spirituale, care i-a marcat întru totul destinul. Preocupat de marea grija care o purta Bisericii și prins mereu într-o luptă de apărare şi de supravieţuire, neobositul Gurie Grosu a fost nevoit să se orienteze mai mult la activităţile misionare și cele de iluminare a păstoriților.” (Conf. Dr. Maria Danilov)

Sursa: http://manastiri.md/


Articole Asemănătoare
1688

Circulară. 560 de la intronizarea Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare

Cu prilejul comemorării a 560 de la intronizarea Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare, Domnitor al Moldovei între 1457-1504, pe care Biserica l-a trecut în rândul sfinţilor în anul 1992, numindu-l: „apărător neînfricat al credinţei şi patriei străbune, mare ctitor de locaşuri sfinte”, îndemnăm slujitorii din cuprinsul Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove ca, în perioada […]

Articole postate de același autor
1983

Sf. Ierarh Spiridon al Trimitundei prăznuit la Catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chişinău

De dragostea lui Hristos fiind rănit, preasfințite, mintea înălțându-ți-se de lumina vie a Duhului, ai dobândit încercarea cea lucrătoare, prin adânca-ți cugetare la cele înalte, însuflate de Dumnezeu, și jertfelnic dumnezeiesc făcându-te, cere pentru toți dumnezeiască iertare. (Condacul Sfântului Spiridon, glasul al 2-lea). De ziua prăznuirii Sf. Ierarh Spiridon al Trimitundei, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, a […]