În parohia „Sf. Cuv. Onufrie” din s. Brăviceni, r. Orhei a avut loc o Conferință dedicată temei ființei umane

1691

La data de 23 noiembrie 2018 în incinta bisericii „Sf. Cuvios Onufrie” din satul Brăviceni, r. Orhei, cu ajutorul lui Dumnezeu, la inițiativa și cu stăruința Directorului Gimnaziului din sat, dna Raisa Matenco, în colaborare cu parohul bisericii, prot. mitr. Roman Leu, s-a organizat Conferința internațională cu tema: ,,OMUL-FIINȚĂ-PERSOANĂ-IPOSTAS”, ediția I.

Întâlnirea a fost moderată de către gazda evenimentului, parohul bisericii, prot. mitr. Roman Leu, Șef al Sectorului I din cadrul Vicariatului de Orhei, care în deschidere, a dat citire cuvântului de salut și binecuvântare al ierarhului bisericilor din cuprinsul raionului Orhei, PS Episcop Siluan, Vicar mitropolitan, adresat participanților la conferință.

În cadrul conferinței au susținut referate mai mulți invitați, printre care: Dna Raisa Matenco, Directorul I. P. Gimnaziul Brăviceni, Prot. mitr. Vasile Ciobanu, parohul bisericii din s. Costești, r. Ialoveni, profesor universitar, Pr. Bogdan Frăsilă, parohul bisericii din s. Podoleni, jud. Neamț (România), Inspector al Sectorului misionar în cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Dna Tatiana Croitor, Șef al Serviciului Asistență Psihopedagogică, și tânăra Maria Iurcu, elevă a clasei a IX-a.

De asemenea, la această întâlnire de suflet au luat parte: Dl Primar interimar Gheorghe Lazarenco, Prot. mitr. Iulian Rață, parohul bisericii din s. Lucașeuca, r. Orhei, Președinte al Sectorului Sinodal Activitate Misionară, Antisectară și Antischismatică, Dna Rodica Agafian, Șef Secție Politici Educaționale și Management, Dna Maria Obadă, Specialist coordonator-metodist, consilieri ai APL, directori din zona Ciocâlteni, cadre didactice ale instituției de învățământ, elevi și părinți, dar și credincioșii parohiei.

Tema abordată în cadrul conferinței a avut un vast conținut dogmatic, invitații meditând prin discursurile lor asupra întrebării „Cine este omul?”, raportând această fiinţă la Fiinţa Supremă, Creatorul Său, arătând că om înseamnă: fiinţă orientată în sus, spre cer. Omul este o fiinţă personală şi nemuritoare destinată comunicării infinite cu Dumnezeu, până la măsura îndumnezeirii lui.

Această raportare a omului la Dumnezeu însă, nu este una de vis-a-vis, ci una de comuniune şi are ca scop umanizarea noastră prin conformarea tot mai reală a chipului lui Dumnezeu din noi cu Arhetipul. Iar aceasta se realizează „prin Fiul, în Duhul Sfânt”, după cum subliniază în majoritatea tratatelor sale teologice, marele teolog Dumitru Stăniloae.

Tinerii și credincioșii prezenți la conferință au fost captaţi de prezentările și susținerile invitaților, cât și de sfaturile şi îndemnurile oferite de feţele bisericesti.

Directorul Gimnaziului, doamna Raisa, a mulţumit respectuos oaspeților prezenţi și tuturor celor care s-au implicat în realizarea conferinței pentru efortul depus, îndemnându-i și încurajându-i pe tineri să asculte învăţătura Bisericii, dacă vor să devină oameni în societate.

Cei prezenți au concluzionat faptul că demnitatea umană constă în mărturisirea calității de persoană a ființei umane, create după „chipul lui Dumnezeu” și mai ales de umanitatea asumată de Domnul Hristos în actul Întrupării Sale.

Parohul bisericii, pr. Roman Leu, și-a exprimat nădejdea că această frumoasă întâlnire îi va întări pe toți, cler și popor, în măreața lucrare de păstrători ai harului sfinţitor al Bisericii, dar și de apărători ai acestui har şi de folositori ai lui în lucrarea mântuitoare a Sfintei Biserici Drept-măritoare.

Întâlnirea s-a încheiat cu sesiunea de întrebări a credincioșilor prezenți, urmată de prezentarea unui mic program cultural susținut de către elevii Gimnaziului, dar și de Ansamblul folcloric din localitate.

Manifestările de acest gen organizate în parohiile din cuprinsul Vicariatului de Orhei, cu binecuvântarea și purtarea de grijă a ierarhului locului, PS Siluan, au puterea de a spori unitatea, dragostea și comuniunea dintre credincioși.

Serviciul de Presă al Vicariatului de Orhei


Articole Asemănătoare
2788

Sfințirea Gimnaziului din s. Brăviceni, r-nul Orhei

La 21 noiembrie 2017, în ziua prăznuirii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, protectorii cerești ai I. P. Gimnaziul din s. Brăviceni, Orhei, cu binecuvântarea Preasfințitului Siluan, Episcop de Orhei și Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, și la inițiativa Dnei Raisa Mațenco, Directorul instituției publice de învățământ, dimpreună cu Directorul adjunct al instituției, […]

Articole postate de același autor
2544

A trecut la cele veșnice Schiegumena GHEORGHIA (Plăcintă), Stareța mănăstirii Vărzărești

În după ameaza zilei de miercuri, 17 mai 2017, a trecut la cele veșnice Preacuvioasa Schiegumena GHEORGHIA (Plăcintă), Stareța mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” din satul Vărzărești, raionul Nisporeni. Preacuvioasa maică stareță, Schiegumena GHEORGHIA, este rod al unei familii foarte credincioase, care și-a închinat viața slujirii lui Hristos prin monahism. Astfel, mama cuvioasei maicii starețe, monahinia […]