„Vino, lumină adevărată, vino, viață veșnică…” Duminica Cincizecimii marcată prin slujire arhierească la Sfânta Mănăstire Curchi

1259

„Când sufletul este în Duhul Sfânt, el este plin şi nu mai tânjeşte după cele cereşti, pentru Împărăţia cerurilor este înăuntrul nostru [Lc 17, 21], fiindcă Domnul a venit şi s-a sălăşluit întru noi [In 14, 23]. Dar dacă sufletul pierde harul, atunci el tânjeşte după cele cereşti şi cu lacrimi îl caută pe Domnul.” (Sf. Siluan Athonitul)

În Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, cea a Cincizecimii, Preasfinţitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Egumen al Mănăstirii Curchi, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească unită cu slujba Vecerniei în Catedrala episcopală cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” – locașul central de închinare și rugăciune a Complexului monahal Curchi.

Cincizecimea ne deschide fiecăruia vistieria vieţii veșnice, dovedind că Duhul Sfânt are rolul de a conferi darurile mântuirii şi de a ne ajuta la însuşirea lor. Prin Duhul Sfânt, Hristos rămâne cu noi până la sfârşitul veacului. Și nu doar atât: toată viaţa de pe pământ se însufleţeşte prin Duhul Sfânt.

Teologul Paul Evdochimov a surprins foarte frumos rolul prezenţei şi lucrării Sfântului Duh în creaţie, amintind despre cea de-a treia Persoană a Sfintei Treimi ca fiind Duhul frumuseţii. Lucrarea Sa, ca Duh al frumuseţii, reprezintă o poezie fără cuvinte. Evanghelia Duhului Sfânt este una vizuală, contemplativă. Când Se descoperă, este „degetul lui Dumnezeu“ care zugrăveşte icoana Fiinţei cu Lumina necreată. Astfel, lumina harului Sfântului Duh călăuzeşte întreaga noastră viaţă pământească.

Azi trăim într-o lume în care Duhul Sfânt este înăbuşit şi alungat de materialism, egoisme de tot felul sau false duhuri şi energii. De aceea Cincizecimea trebuie să fie o sărbătoare cu mare încărcătură pentru omul modern, şansa unor noi posibilităţi pe care oamenii le primesc de la Duhul Sfânt. Ea ne cheamă să ne găsim vocaţia comunitară, să trăim într-un orizont obştesc, să nu cedăm ispitei egoismului ridicată la rang de virtute.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost urmată de slujba specială a Vecerniei, numită şi a „plecării genunchilor” sau Vecernia Rusaliilor, săvârșită de PS Episcop Siluan, în timpul căreia s-au citit şapte rugăciuni, în genunchi, în numele multitudinii darurilor Sfântului Duh.

În cuvântul de învățătură rostit, Episcopul Orheiului a subliniat principalele semnificații duhovnicești ale marelui praznic al Pogorârii Sfântului Duh, menționând: „Duhul Sfânt, Care S-a pogorât în ziua Cincizecimii, este Cel Care sfințește și mișcă toate în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă. Mânați și sfințiți de acest Duh, Apostolii și Ucenicii Domnului au fost cei care au întemeiat primele comunități și biserici creștine. Duhul Sfânt lucrează și în viața fiecăruia dintre noi: ne naşte ca fii ai lui Dumnezeu prin Taina Botezului, ne întăreşte în credinţă prin Taina Mirungerii, ne spală de toată întinăciunea păcatului prin Taina Pocăinţei, ne ajută să purtăm suferinţele şi ne mângâie  prin Taina Sfântului Maslu, ne dă părinţi duhovnicești și îndrumători prin Taina Preoţiei, sfinţeşte căsnicia prin Taina Nunţii şi ne uneşte cu Mântuitorul Hristos prin Taina Euharistiei.”

„Vino, lumină adevărată, vino, viață veșnică, vino, taină nerostită, comoară fără de nume, chip dincolo de orice înțelegere, bucurie fără de sfârșit, vino, lumină neînserată, așteptare neînșelătoare a celor ce vor aduce mântuirea! „

Sursa: manastireacurchi.md


Articole postate de același autor
367

Activități de Săptămâna Tineretului Ortodox la Cruglic

Vineri, 26 aprilie, parohia Cruglic, r. Criuleni (preot-paroh Nicolae Ciobanu) a desfășurat o activitate cu tinerii din liceul din localitate. Tinerilor li s-a vorbit despre importanța postului ca înfrânare, rugăciune și milostenie. S-a răspuns la întrebările cu care se confruntă adolescenții și tinerii. ”Avem copii frumoși și însetați de cele sfinte. Toate acestea ne dau […]