Pastorala Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir la Învierea Domnului 2019

1552

„Bucuraţi-vă pururea întru Domnul!

Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă!”

(Filipeni 4, 4)

Preasfinţiţi arhipăstori, cinstiţi preoţi şi diaconi,
Cuvioşi monahi şi monahii, drept-slăvitori creştini,

Luminatul Praznic al Învierii Mântuitorului ne oferă bucuria de a vă întâmpina cu vestirea îngerească:

Hristos a Înviat!

Slăvitul și vrednicul de laudă, Apostolul Pavel, ne îndeamnă să ne bucurăm întru Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel Răstignit și Înviat, Cel ce a călcat moartea și a biruit iadul. Omul credincios, „sărac cu duhul”, „flămând și însetat”(Matei 5,3-6) de dreptatea  Domnului, nu caută bucuria și sensul vieții în „rodul de grâu, de vin şi de untdelemn ce s-a înmulțit” (Psalmul 4, 7), nici nu se satisface cu bucurii lumești și mercantile, ci desfătarea sufletului lui este Iisus, Biruitorul morții, Cel ce prin Înviere „a însemnat peste noi lumina feței Sale” (Psalmul 4,6).

Trăind în Lumina Învierii, credinciosul se lasă stăpânit de „Hristos, Adevăratul Dumnezeu, Cel ce are stăpânire asupra vieții și a morții”(Ecfonis liturgic). Astfel nu mai este cuprins de frica acestei lumi, care tinde să devină tot mai violentă, nu mai este biruit de întristarea și deznădejdea, ce vin din instabilitatea și nesiguranța societății, ci bucuria și „nădejdea lui, spre Domnul Dumnezeul lui”(Psalmul 145, 5).

Această bucurie și nădejde o împărtășește cu toți: cu familia și comunitatea; cu frații și rudeniile; cu prietenii și străinii; cu cei de aproape și cei de mai departe; cu cei dragi și cu cei ce au ajuns în supărare. „Luminându-se cu prăznuirea”(Stihirile Paștilor), caută să biruie iadul urii și supărării dintre ei. Își cere iertare și toate le iartă. Nu mai amintește de cele vechi, nu mai pomenește de cele rele. Pe toate le socoate nevrednice de a fi păstrate, dacă strică dragostea dintre frați. Banul pierdut, cinstea rănită, ascensiunea în carieră zădărnicită, biruința în curse și competiții împiedicată, nimic din acestea nu-l opresc de a ierta „toate pentru Înviere”( Stihirile Paștilor) și a se împăca cu toți. Renunțând la ele și iertând, se poate dobândi Împărăția lui Dumnezeu, iar exagerându-le valoarea și preferându-le în locul păcii lui Hristos între frați, se poate ajunge a fi „aruncat în întunericul cel mai din afară” (Matei 22, 13).

 

Iubiții mei frați, cei din țară și cei din diasporă,

Sărbătoarea Sfintelor Paști, este Ziua Împărăției lui Dumnezeu „pregătită de la întemeierea lumii” (Matei 25, 34) celor ce lucrează faptele dragostei de aproapele.

Dragii mei, să nu ne înstrăinăm unul de altul și să nu ne învrăjbim din cauza sau de dragul unor lucruri efemere, căci spune dumnezeiescul Cuvânt „ce-i folosește omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul?” (Marcu 8, 36).  Să nu pierdem sufletele prin ură, ci să câștigăm prin dragoste Împărăția, trăind în pace „Ziua, pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea” (Psalmul 117, 24).

Adevărat a Înviat!

Cu dragoste în Hristos Cel Înviat,

†  VLADIMIR,

MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Învierea Domnului,
Anul mântuirii 2019,
or. Chişinău


Articole postate de același autor
4748

Ceea ce ne împiedică să devenim mai buni este chiar dorința de a părea mai buni

Există lucruri irecuperabile. Oamenii sînt recuperabili întotdeauna. Atunci cînd cineva face o greșeală, de obicei o face din neștire. Greșelile făcute în urma unui conflict de conștiință, nasc un lanț nesfîrșit de alte greșeli, care sfîrșesc într-o înfrîngere totală. Cea mai mare greșeală nu e prima, ci a doua, pentru că ea o întărește pe […]


Foto