Maica Domnului, modelul suprem al viețuirii noastre în Hristos

1110

În Biserica Ortodoxă, învăţătura despre Maica Domnului ocupă un loc important, deoarece stă în strânsă legătură cu învăţătura despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi despre mântuirea neamului omenesc. Sfânta Fecioară Maria se bucură în Ortodoxie de o deosebită cinstire, de o „preacinstire” sau „supravenerare”, adică de o cinstire care o întrece pe cea a tuturor sfinților, chiar şi pe a Apostolilor. Cinstirea Maicii Domnului trebuie să aibă un corespondent real în viața noastră, noi fiind chemați să-L întrupăm duhovniceşte pe Mântuitorul în sufletul nostru.

Orice credincios ortodox știe că în ordinea vieții morale și sacramentale, Maica Domnului este modelul suprem al viețuirii noastre în Hristos. Ea s-a ridicat la culmea desăvârșirii, ea, care a fost aleasă, dintre toate femeile lumii, pentru a deveni Maica Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Credinciosul o cinsteşte cu conştiinţa că, preamărind-o pe ea, Îl preamărim pe Hristos. Preasfânta Fecioară Maria s-a bucurat de o cinstire deosebită din partea credincioşilor încă din timpul vieţii, deoarece persoana ei a fost mereu asociată în chip firesc cu cea a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Originile cinstirii Maicii Domnului se pierd în negura timpului, dar istoricii arată acum că, pe măsură ce Biserica a ieşit din epoca martirilor la începutul secolului 4, locul important al Maicii Domnului în evlavia şi teologia creştină era deja prezent. În secolul 2, Sfinţii Iustin Martirul şi Irineu al Lyonului vedeau uimitoare paralele între Eva şi Noua Eva, Fecioara Maria. După Sinodul al 3-lea Ecumenic de la Efes din anul 431, cinstirea Maicii Domnului s-a răspândit universal în comemorări liturgice şi rugăciuni. Astfel, au apărut sărbătorile închinate cinstirii ei, între care cea mai importantă este Adormirea Maicii Domnului. 

Întreaga învățătură ortodoxă despre Preasfânta Fecioară Maria poate fi rezumată în cele două nume ale ei: Maică a lui Dumnezeu și Pururea Fecioară. Preasfânta Fecioară Maria nu este doar fecioară, ea este Fecioara şi, mai exact, Pururea Fecioara ­şi Maica Domnului nostru Iisus ­Hristos. Ea a fost fecioară înainte, în timpul și după nașterea cea mai presus de fire a Fiului lui Dumnezeu. De aceea, Ortodoxia mărtu­risește că ea este cea mai sfântă dintre femei, care s-a învrednicit să nască cu trup pe Mântuitorul ­Iisus Hristos, fiind cea dintâi și cea mai mare dintre toți sfinții. 

Biserica Ortodoxă o cinsteşte în mod deosebit, închinându-i mai multe zile de sărbătoare în cursul anului bisericesc, care începe și se sfârșește cu praznicele Născătoarei de Dumnezeu.

 

Sursa: ziarullumina.ro


Articole postate de același autor
1543

Rugăciune către Sfinţii Mucenici şi Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian

Slăviţilor făcători de minuni şi Doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian! Iubindu-L pe Hristos Dumnezeu din tinereţile voastre, nu numai meşteşugul doctorilor aţi învăţat, ci mai ales har neîmpuţinat al tămăduirii tuturor bolilor aţi primit de la Dumnezeu. Pentru aceasta, şi pe noi, care cădem înaintea cinstitei icoanei voastre, degrab auziţi-ne. Pe copiii care […]


Foto