Festivitatea de Comemorare a Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt

1836

În scopul cultivării spiritului patriotic, la 15 iulie 2016, scuarul Consiliului Raional Ialoveni, s-a desfăşurat Festivitatea de Comemorare a Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt. Acest eveniment înălţător, de o puternică trăire istorică şi semnificaţie religiosă, a început cu oficierea serviciului divin de către un sobor de preoţi, în frunte cu Preacucernicul Protoiereu Mitrofor Anatolie STEFANOV, Protopopul Raionului Ialoveni, întru cinstirea Apărătorului Credinţei Ortodoxe – Ştefan cel Mare şi Sfînt.

Deschiderea oficială a sărbătorii a fost marcată prin intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova de către Orchestra Raională de Fanfară Ialoveni, director artistic, domnul Grigore VÎRLAN. Cu un mesaj de o puternică simţire şi trăire sufletească ne-a onorat domnul Anatolie DIMITRIU, Preşedintele Raionului Ialoveni, care a evocat figura strălucită a domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt în istorie, în conştiinţa neamului nostru, ca un mare conducător de stat, bun strateg, cu abilităţi diplomatice, protector al culturii şi apărător al credinţei strămoşeşti. În alocuţiunea sa, domnul Sergiu ARMAŞU, Primar de Ialoveni a adus un omagiu voievodului inimilor nostre, Ştefan cel Mare şi Sfînt – personalitatea, care, prin fapte măreţe a slujit poporului său, a luptat pentru apărarea hotarelor ţării, a limbii, a tradiţiilor noastre naţionale. Cu admiraţie, doamna Ala MACARI, profesor de istorie, L. T. ,,Dimitrie Cantemir”,Văsieni, a subliniat că, din adâncul istoriei, domnul credinţei, al neamului şi inimilor noastre Şefan cel Mare şi Sfânt ne cheamă să fim strajă la hotarele limbii, credinţei, pământului, bisericii strămoşeşti, a tradiţiilor şi a datinilor noastre milenare. În cadrul festivităţii, a urmat, în semn de recunoştinţă, depunerea coroanelor de flori la bustul domnitorului Alexandru cel Bun, Domn al Moldovei, Întemeietorul Dinastiei Muşatinilor, bunicul lui Ştefam cel Mare şi Sfînt.

Acţiunea a culminat cu un program artistic, prin care s-a evocat personalitatea Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt şi faptele sale măreţe de vitejie, în costume naţionale, cu un colaj de melodii de suflet, neam şi ţară, Ansamblul etnofolcloric ,,Ialoveneanca”, Ialoveni, director artistic, domnul Grigore VÎRLAN; Ansamblul etnofolcloric ,,Floare de cireş”, Ruseştii Noi, director artistic, domnul Pavel Balaur; Ansamblul etnofolcloric ,,Haiducii”, Costeşti, director artistic domnul Gheorghe Matei.

Drepcredinciosul Voievod Ştefan cel Mare să ne întărească în credinţă şi să ne ajute în realizarea idealurilor naţionale !

sursa http://il.md/


Articole Asemănătoare
1558

Cel bogat sufletește mai mult dăruiește decât primește…

Omul care este bogat sufleteşte îşi dăruieşte uşor comorile şi este gata să le dăruiască tuturor, fără excepţie, remarca Rabindranath Tagore. Această aserțiune a fost crezul ce a ghidat membrii Consiliului de Elevi din Liceul Teoretic „Ion Suruceanu” din satul Suruceni, raionul Ialoveni în realizarea proiectului „Să ne cunoaștem țara”,  din cadrul  Programului de granturi […]

Articole postate de același autor

Foto