Duminica, a X-a după Cincizecime, la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnulului” din Capitală

1634

Și în această Duminică, a X-a după Cincizecime (Vindecarea lunaticului) ușile Catedralei Mitropolitane “Nașterea Domnului” din municipiul Chișinău au fost deschise pentru numeroșii credincioși veniți să se veselească întru Domnul, alături de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir și slujitorii sfântului lăcaș.

Într-o atmosferă solemnă de comuniune și deplină împăcare, creștinii s-au rugat Bunului Dumnezeu și au înălțat imne de laudă întru nădejdea unei vieți liniștite și ferite de cumpene, dar, mai ales, întru speranța moștenirii Împărăției Cerurilor.

Starea de spirit și atitudinea enoriașilor de la Catedrala Mitropolitană – edificiul eclesial central al țării, oglindește de fapt păstorirea înțeleaptă și blândă a Întâistătătorului și exemplul personal de trăire pe care îl dă turmei. Tocmai acesta fiind unul dintre principalele motive pentru care Înaltpreasfinția Sa se bucură de respectul și dragostea sinceră a atâtor și atâtor credincioși din cuprinsul întregii Mitropolii; cuvântul său de învățătură și de binecuvântare fiind întotdeauna așteptat și trăit din plin. Or anume această ascultare de arhipăstor și este cheia către buna viețuire și sporire întru toate faptele cele bune.

Sfânta Evanghelie din Duminica a X-a după Cincizecime (Matei 17, 14-23) ne prezintă vindecarea unui lunatic, a unei persoane care nu-și mai putea da seama de ceea ce face și unde merge.

Evanghelia ne arată faptul că, deși Mântuitorul Iisus Hristos mustră necredința poporului și puțina credință a ucenicilor Săi, totuși are multă milă sau compasiune față de copilul lunatic sau epileptic care se afla în suferință.

Din această pericopă evanghelică răsar multe lumini spirituale deosebit de semnificative pentru viața noastră creștină și mai ales privind modul în care lucrează Dumnezeu mântuirea oamenilor.

Evanghelia de astăzi ne învață că totdeauna credința trebuie cultivată, întărită și aprofundată, prin rugăciune și post, astfel încât credința să nu rămână o simplă convingere intelectuală, ci să devină legătură vie a omului cu Dumnezeu Cel nevăzut, dar Care prin harul Său este foarte aproape de om când Îi cere ajutorul.

Tot în această zi, Vlădica Vladimir l-a hirotonit diacon pe tânărul teolog Serghei Paiu, student în anul III la Academia de Teologie Ortodoxă din Chișinău, pe seama Catedralei Mitropolitane, primind cu acest prilej cuvintele de felicitare şi sfaturile duhovniceşti ale arhipăstorului.

După Rugăciunea Domnească, mulți dintre enoriașii veniți în casa Domnului au primit Sfânta Euharistie, lăudând și binecuvântînd pe Dumnezeu.

Sursa: www.mitropolia.md


Articole Asemănătoare
3824

Nașterea Domnului sărbătorită la Catedrala Mitropolitană din Chișinău

„Poporul ce stătea în întuneric a văzut lumină mare, și celor ce ședeau în latura și în umbra morții lumină le-a răsărit”   (Isaia 9, 1-2; Matei 4, 16) Astăzi, când suflarea Ortodoxă sărbătorește Naşterea Domnului şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir a liturghisit la Catedrala Mitropolitană „Naşterea Domnului” din municipiul Chişinău. […]

Articole postate de același autor
4915

Greutățile în viață fac rugăciunea mai ușoară, iar ușurătatea vieții face rugăciunea mai grea

Vrăjmășiile, scârbele și necazurile vieții par, la prima vedere, că îndepărtează de rugăciune. Acestea pot să îndepărteze însă doar pe cel slab legat de Dumnezeu. Pe acela care cu sinceritate Îl iubește și-L caută pe El, acestea pot încă și mai mult să-l facă lucrător în vremea unui necaz. Necazurile sunt precum vânturile – sting flăcările slabe […]