Te faci mucenic, mărturisind credinţa cea bună

2762

Zis-a avva Atanasie:

„De multe ori zic unii dintre voi: Unde sunt acum prigoanele și pătimirile? Acum, în loc de prigoană şi chinuri, te mustră conștiința să mori pentru păcate, să omori mădularele cele de pe pământ, și iată vei fi mucenic de a ta voie. Atunci se luptau cu împărații și cu dregătorii. Ai și tu acum ca potrivnic pe diavolul, împăratul păcatului, și dregători – pe draci. Atunci aceia le puneau înaintea mucenicilor capiștea și jertfele și urâta închinăciune a diavolului celui mincinos. Cunoaște cu mintea ta că sunt și astăzi capiști și jertfe și idoli mincinoși ai cugetului în suflet: capiște, adică, nesățioasa lăcomie și jertfe, îndulcitoarele pofte, iar idoli, duhul poftelor. Că acela ce slujește desfrânărilor și se îndeletnicește cu desfătări, acela s-a lepădat de Hristos și idolului se închină, că are în sine urâta și trupeasca dulceață.

Și iarăși, de se biruiește cineva de mânie și de iuțime, de nu-și va tăia sălbăticia patimii acesteia, de Iisus s-a lepădat și se închină mâniei care este semn de turbare. Iar cel ce este iubitor de arginți și iubitor de dulceți, și își închide îndurările sale față de fratele său și nu miluiește pe aproapele său, acela s-a lepădat de Iisus și idolilor slujește, că se închină făpturii mai mult decât Făcătorului, iar iubirea de arginți este rădăcina tuturor răutăților.

Deci, de te vei înfrâna de acestea și de te vei păzi de patimile cele sălbatice, ai călcat idolii și te-ai lepădat de credința cea rea și te faci mucenic mărturisind credința cea bună”.

 

(IPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Din cuvintele duhovnicești ale Sfinților Părinți, Editura Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Suceava, 2003, pp. 239-240)


Articole postate de același autor
1581

Capul prea sus înălţat, nu-i cu roade încărcat

Un ţăran se duse la câmp cu fiul său mititel, Gavriil, ca să vadă dacă s-a copt grâul îndeajuns. „Uite tată!” – zise băiatul neumblat – unele spice, ce sus îşi ţin capetele. Astea se vede că sunt de soi mai ales. Cele care se pleacă aşa tare pe lângă acestea, sunt de bună seamă […]