De sărbătoarea Înălțării Domnului Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit la la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, din s. Călărăşeuca

435

Înălțarea Domnului este una din cele 12 sărbători domnești ce comemorează înălțarea la cer a Mântuitorului Hristos la 40 de zile după slăvita Sa Înviere. Domnul Hristos S-a înălțat la cer de pe Muntele Măslinilor, în văzul Apostolilor și a doi îngeri. Îngerii le-au vorbit ucenicilor despre a doua venire a lui Hristos, ca aceștia să nu se lase copleșiți de durerea despărțirii. Din Sfânta Scriptură aflăm că Mântuitorul Și-a ridicat mâinile, binecuvântându-i pe ucenici, iar pe când îi binecuvânta S-a înălțat la cer (Luca XXIV, 51), în timp ce un nor L-a făcut nevăzut pentru ochii lor (Fapte I, 9). Înălțarea lui Hristos întru slavă și șederea Sa de-a dreapta Tatălui este chipul deplinei îndumnezeiri a umanității Lui. Prin toate actele Sale, Întrupare, Moarte, Înviere El a îndumnezeit treptat firea omenească pe care a asumat-o, dar prin Înălțare a transfigurat-o pe deplin. Înălțarea Domnului nu înseamnă retragerea Sa din creație, pentru că El continuă să fie prezent și lucrător prin Duhul Sfânt.

În ziua acestui mare praznic, joi 28 mai 2020, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat împreună cu soborul de slujitori ai sfintei mănăstiri „Adormirea Maicii Domnului”, din s. Călărăşeuca, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. În cadrul Sfintei Liturghii la ectenia mare și la ectenia întreită au fost înălțate rugăciuni speciale pentru cei bolnavi și încercați astăzi în lume de noul virus și pentru întărirea noastră fizică și duhovnicească.

În tradiționalul său cuvânt de învățătură, Prea Sfințitul Nicodim a explicat credincioșilor esența spirituală a praznicului Înălțării Domnului la ceruri. Vlădica a subliniat faptul că Mântuitorul Hristos a restaurat ființa umană, unind-o cu Dumnezeu, și ne-a arătat scopul vieții noastre pământești – calea spre Cer. ”Să trăim, deci, viața în lumina acestui adevăr fundamental că Cerul, Împărăția Cerului, începe de aici de pe pământ, prin viața în comuniune cu Dumnezeu prin harul sfințitor și se desăvârșește după învierea de obște, în lumina slavei divine.”

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

Sursa: eparhia-edinet.md


Articole postate de același autor
286

A trecut la Domnul, Ieromonahul Ioanafan (Ștefan Bârcă)

Am aflat cu întristare de trecerea din această viaţă a Ieromonahului Ioanafan (Ștefan Bârcă). Părintele Ioanafan (Ștefan Bârcă) a văzut lumina zilei la data de 12 ianuarie, anul 1946, fiind încă din fragedă copilărie pe lângă Sfânta Biserică din satul natal. Simțind chemarea pentru slujirea sacerdotală a mers să facă studiile la Seminarul Teologic din […]