Comemorarea Noilor Mucenici și Mărturisitori ai Moldovei la Seminarul Liceal de Teologie Ortodoxă „Sf. Irh. Gavriil” din capitală

1793

„Credința creștină de-a pururi i-a fost poporului o stea călăuzitoare, i-a fost pârghia cea mai puternică în drumul existenței și dezvoltării sale istorice și reazămul cel mai puternic în vremuri de restriște, în ceasuri grele, în veacuri de obidă și asuprire, când a trebuit să înfrunte năvăliri destule de miază-noapte, răsărit și apus…” (Preot basarabean din perioada comunistă)

Miercuri, 29 noiembrie 2017, în ziua prăznuirii Sfântului Apostol și Evanghelist Matei (60), în contextul declarării de către Sfântul Sinod a anului 2017 ca „An omagial și comemorativ al Noilor Mucenici și Mărturisitori ai Bisericii din sec. XX”, cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, Rector al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, în cadrul bibliotecii „Arhim. Ermoghen Adam” din incinta instituției de învățământ, s-a desfășurat Seminarul duhovnicesc întitulat „Noii Mucenici și Mărturisitori ai Moldovei din sec. XX”.

Activitatea a fost organizată de către Dl Serghei Crudu, Profesor la disciplina Studiul Vechiului Testament în cadrul Seminarului Liceal de Teologie Ortodoxă „Sf. Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni” din or. Chișinău, la care au participat elevi seminariști ai clasei a XII-a.

Această activitate educativă se înscrie în șirul a numeroase și diverse manifestări religioase, culturale, educative şi pastoral-misionare, o parte dintre acestea fiind, încă, în curs de desfășurare sau urmând să se desfășoare până la sfârșitul acestui an în cadrul instituțiilor de învățământ teologic din țara noastră.

La întâlnirea duhovnicească au fost prezenți din partea conducerii școlii: Pr. Prof. Ioan Uglea, Director-adjunct al Seminarului Liceal de Teologie Ortodoxă și Pr. Prof. Victor Ceresău, Preot spiritual în cadrul acestei instituții.

În deschidere, Prof. Serghei Crudu, Doctorand al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai”, a susținut prezentarea întitulată „Mărturii privitoare la rezistența preoțimii basarabene din timpul primei ocupații bolșevice (1940-1941)”, în care a vorbit despre strategiile și propaganda anticreștină și anticlericală, dar și despre modalitățile de rezistență și de mărturisire a credinței de către apărătorii Ortodoxiei în timpul comunismului, în spațiul dintre Prut și Nistru.

În acest sens, Profesorul a evidențiat și câteva exemple de personalități şi moştenirea lor misionară, precum şi jertfelnicia unor ierarhi, preoţi şi credincioși care au mărturisit şi apărat credinţa creştină ortodoxă în timpul primei ocupații bolșevice (1940-1941).

În continuare, au urmat prezentările elevilor seminariști, în cadrul cărora au fost evidenţiate următoarele teme:

-Nemțelea Ioan, Necula Doina, „Noii mucenici și mărturisitori: Ierom. Nicodim Onu, Pr. Mc. Gheorghe Munteanu, Pr. Mc. Gheorghe Tudorache, Pr. Mc. Eustatie Chiriță”;

-Boianețchii Ioan, „Mucenicul Valeriu Gafencu – sfântul închisorilor”;

-Grădinaru Ioan, „Părintele Mina Țăruș, mucenic al neamului”;

-Tonu Denis, Zîmbreanu Ioan, „Ne Sfânt între Sfinţi! Mărturii despre Prot. Gheorghe Ivanov (1880-1946)”;

-Mămăligă Vlad, Mihaela Pănuța, „Preoții Ioan Spinei și Alexandru Grosu, mărturisitori neînfricați ai dreptei credințe”;

-Chirilov Dumitru, Mistodie Valentin, „Preotul Dimitrie Balaur (1903-1996)”;

-Coadă Iuvenalie, Serbaniuc Antonela, „Arhim. Hrisostom (Ioan) Sochircă – slugă credinciosă”;

-Zaporojan Serghei, „Preotul-mucenic al Basarabiei, Alexandru Baltaga”.

La sfârșitul activității, elevii împreună cu profesorii au reușit să concluzioneze faptul că în ciuda tuturor încercărilor acestui sistem păgân roșu - comunismul, otrava diabolică nu a reușit să pătrundă în sufletul curat și țesut din simțiri puternice patriotice și creștinești al basarabeanului ortodox, care a rămas neprihănit.

Această luptă spirituală s-a dus în primul rând prin Biserică și școală – cei doi piloni de bază în educația și formarea societății noastre, căci în ele erau preoții și învățătorii, considerați de sistem „dușmanii societății”, întrucât dintotdeauna aceștia au fost luminătorii și îndrumătorii prin cuvânt și educație a satelor noastre strămoșești. Cu toate aceste orori, băștinașii au păzit credința profundă și nezdruncinată. Nicio altă forță decât credința tare și neclintită a dat putere și bărbăție poporului nostru în momente istorice grele.

Toate planurile și toate încercările acestor neprieteni ai civilizației creștine s-au zdrobit și distrus ciocnindu-se cu credința nezdruncinată a poporului nostru drept-măritor de mai bine de două milenii încoace.

Preoții Bisericii noastre strămoșești dimpreună cu credincioșii lor au fost adevărații atleți și propovăduitori ai Evangheliei lui Hristos, care au stat neclintiți la straja Bisericii și au ținut aprinsă făclia credinței cu tărie neclintită, în timp ce comuniștii munceau din răsputeri la stingerea și înăbușirea ei.

Eroii credinței noastre străbune, considerați de sistem drept „dușmani ai poporului”, au fost ca niște făclii luminate care, prin însăși prezența lor senină și smerită în acest teritoriu, puneau anumite semne de întrebare celor lipsiți cu desăvârșire nu numai de simțul credinței, ci și de orice simț omenesc și conștiință personală.

Putem afirma cu demnitate următoarele: credința profundă a poporului nostru rămâne a fi o cetate de neînvins care a fost „un adevărat scut de apărare” de-a lungul existenței sale istorice, pline de lupte grele, impasuri și suferințe.

Să le păstrăm veșnică amintirea tuturor noilor mucenici și mărturisitori care și-au dat viața pentru mărturisirea dreptei credințe, pentru apărarea țării și a identității neamului nostru!

 

A consemnat: Prof. Serghei CRUDU


Articole postate de același autor
1225

PS Siluan, Episcop de Orhei, și-a serbat ziua onomastică prin rugăciune la Mănăstirea Curchi

„Împodobit-ai, Părinte, Muntele Athonului, mai presus de fire vieţuind, şi dumnezeiasca lucrare a Duhului arătând; pentru aceasta, cu cuviinţă cinstind pomenirea ta, Siluane, din inimă slăvim pre Cela ce pre tine Bisericii mare propovăduitor al lui Hristos te-au dat.” Cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, 11/24 septembrie 2017, zi în […]


Foto