Taina Sfântului Maslu – misiunea vindecătoare a preoților

2201

„În vremea aceea, chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, Iisus le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă... Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, scoateţi afară pe demoni; în dar aţi luat, în dar să daţi” (X Matei, 1, 5-8).       

În cea de a treia pericopă evangelică din rânduiala slujbei Tainei Sfântului Maslu, Sfântul Evanghelist Matei pune accent pe activitatea taumaturgică a celor doisprezece Sfinți Apostoli, pe capacitatea Apostolilor de a tămădui orice boală și orice neputință. Urmașii Sfinților Apostoli sunt episcopii și preoții creștini care au primit, prin Taina Hirotoniei, acest dar al Sfântului Duh. Așadar, aceștia sunt doar iconomi sau chivernisitori ai Sfintelor Taine, ei doar tratează, Dumnezeu fiind Cel ce vindecă.

Misiunea taumaturgică a preoților se adresează mai ales vindecării sufletului, dar vindecarea sufletului se extinde până la nivelul trupului. Puterea de vindecare aparține lui Dumnezeu, dar Mântuitorul Iisus Hristos îi investește pe Apostoli cu această putere și le spune „în dar ați luat, în dar să dați”, făcându-i doctori fără de arginți. La rândul lor, Apostolii au transmis această putere prin punerea mâinilor, adică prin Taina Preoției, urmașilor lor până astăzi.

Acest simbol al punerii mâinilor este reluat și în Taina Maslului, căpătând o conotație tămăduitoare prin puterea harului ce li s-a dat preoților. Astfel, și la Maslu preoții obișnuiesc să își așeze mâinile peste cei bolnavi, accentuându-se puterea vindecătoare a Duhului Sfânt. Simbol al punerii mâinilor pe capul bolnavului a rămas și deschiderea Sfintei Evanghelii pe capul bolnavului. Acest gest nu trebuie înțeles ca prorocire prin cele sfinte, ci doar ca reprezentare simbolică a dobândirii tămăduirii Sfântului Duh prin puterea lucrătoare a preoților, în virtutea dreptului și a moștenirii oferite lor de către Mântuitorul Hristos.

 

(Pr. Medic Cornel Jupâneanț, Taina Sfântului Maslu – o interpretare teologică și medicală, Editura Diecezană, Caransebeș, 2012, pp. 59-60)


Articole postate de același autor
1842

Sfintele Paşti şi Săptămâna Luminată ne creează o atmosferă asemănătoare cu cea din Rai

Sfintele Paşti şi Săptămâna Luminată se deosebesc mult de celelalte zile şi săptămâni ale anului, pentru că sunt numai revărsări de bucurie dinspre Dumnezeu spre om şi dinspre om spre Dumnezeu şi dinspre om spre oameni. Sfintele Paşti şi Săptămâna Luminată sunt înţelese în Biserica noastră ca fiind Raiul anului bisericesc. Sfintele Paşti şi Săptămâna […]