Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie în cinstea Marelui Praznic al Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos în Catedrala Episcopală ,,Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” din mun. Ungheni

964

Joi, 28 mai 2020, când întreaga Ortodoxie prăznuiește Marele Praznic Împărătesc al Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a oficiat Sfânta și Dumnezeieasca Liturghie în Catedrala Episcopală ,,Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” din mun. Ungheni.

În dimineața zilei Ierarhul, a fost întâmpinat de slujitori și creștini, care de dimineață au pășit pragul Catedralei pentru a participa la toată slujba praznicală cu Ceasurile, Acatistul și Sfânta Liturghie.

Alături de Preasfinția Sa, au coliturghisit soborul de preoți și diaconi slujitori și creștini.

”Înainte de toate nu trebuie să uităm niciodată prin ce a trecut Învățătorul nostru până să intre în slava cerească. El a meritat această slavă prin viața Sa atât de curată, generoasă și răbdătoare, liniștită, devotată, plină de umiliri și suferințe. Dacă vrem să ocupăm locul pe care ni l-a pregătit Mântuitorul, trebuie să-L imităm în purtarea Sa și să luăm parte la amărăciunea paharului Său. Dacă vrem să ne suim cu El întru slavă, trebuie mai întâi să-L însoțim pe Golgota, să ne pironim cu El pe Cruce să suferim nedreptățile, calomniile și hulele vrăjmașilor noștri fără cârtire. Să suferim bolile, lipsurile și orice prigonire ar veni peste noi din partea lumii și a diavolului. Să suferim până la sânge împotriva păcatului și a uneltirilor satanei. Să suferim Crucea, piroanele și coroana de spini pe care le întâmpinăm la tot pasul în lumea aceasta plină de răutate, fățărnicie, mândrie și minciună.

Mândria nu ne înalță cu Iisus Hristos, care a fost cel mai umilit dintre toți oamenii. Lăcomia de avere și toate ale lumii acesteia nu ne înalță cu Iisus, care a fost cel mai sărac. Desfrânarea nu ne înalță cu Fiul Fecioarei care a fost cel mai curat. Nici o patimă, nici o boală sufletească nu ne pot înalță cu Iisus, trebuie neapărat să ne lepădăm de toate defectele noastre, că așa zice El: „Cel ce voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia Crucea și să urmeze Mie!”

Sursa: episcopia-ungheni.md


Articole postate de același autor

Foto