A fost tipărit volumul conferinței: ”Spiritualitate și cultură în spațiul pruto-nistrean în sec. XIX-XX”

132

Au fost editate materialele Simpozionului Științific Internațional ”Spiritualitate și cultură în spațiul pruto-nistrean în sec. XIX-XX”, consacrat celor două secole de la editarea în limba română a Bibliei de la Sankt Petersburg. Coordonatori: pr. Octavian Moșin, Ion Gumenâi.

Peste douăzi de cercetători din țară și de peste hotare au participat la conferința desfășurată în perioada 25-26 octombrie 2019 la Universitatea de Stat din Moldova, aceasta fiind cea de-a IV-a ediție a simpozioanelor istorico-bisericești, organizate de către capela ”Întâmpinarea Domnului” și Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul USM. La această ediție s-a alăturat și Institul de Istorie din Chișinău.

Volumul începe cu un amplu studiu realizat de acad. Andrei Eșanu și dr. Valentina Eșanu, intitulat ”Biblia din 1819 în spațiul etnic și cultural-spiritual românesc”, urrmând și alte studii legate de spațiul eclesial basarabean în veacurile XIX-XX.

Lucrarea este tipărită la Tipografia ”Lexon Prim”, coordonatorii mulțumind dlui Edurad Potîngă și celor care au muncit la această carte.

Pentru cei interesați, volumul poate fi găsit la Biserica ”Întâmpinarea Domnului” din incinta USM.

Articole postate de același autor
1161

Mâniați-vă, dar nu greșiți!

„A patra luptă o avem împotriva duhului mâniei. Și câtă trebuință este să tăiem, cu ajutorul lui Dumnezeu, veninul cel purtător de moarte al duhului acestuia, din adâncul sufletului nostru! Căci mocnind acesta tăinuit în inima noastră și orbind cu turburări întunecate ochii inimii, nu putem dobândi puterea de-a deosebi cele ce ne sunt de […]