PS Siluan a oficiat Slujba sfințirii Prestolului noii Biserici și Sfânta Liturghie la Mănăstirea Saharna

420

În Duminică a XXV-a după Cincizecime, cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, PS Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, a oficiat Slujba sfințirii Prestolului noii Biserici și Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfânta Treime” din s. Saharna, r-nul Rezina.

La orele dimineții, Ierarhul Orheiului a fost întâmpinat de către obștea mănăstirii Saharna, în frunte cu Părintele Arhimandrit Adrian (Baciu). A urmat slujba de sfințire a prestolului, respectiv spălarea și ungerea Prestolului și toate cele prescrise în rânduiala slujbei, urmând Sfânta Liturghie arhierească.

După citirea pericopei evanghelice, PS Siluan a adresat un cuvânt de zidire către cei prezenți. „În chipul Samarineanului milostiv a venit în lume Mântuitorul Hristos, tămăduind şi ridicând omenirea din starea de păcat. A venit să ne învețe dragostea cu care trebuie să ne iubim unii pe alții, să ne învețe mila și compătimirea față de cei pe care îi întâlnim pe calea vieții. „Mergi şi fă şi tu asemenea!“ este un îndemn nu doar pentru învăţătorul de lege, ci și pentru fiecare dintre noi, care suntem chemaţi de Dumnezeu nu să-i diferenţiem pe oameni, ci să-i iubim cu dragostea cu care ne iubește El: „să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu,” a menționat Peasfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii Ierarhul Orheiului le-a mulțumim tuturor celor prezenți pentru rugăciunea înălțată în comun în această primă Duminică din Postul Nașterii Domnului, dorindu-le un post folositor pentru suflet, care le va înviora duhul, va înăbuşi păcatele şi îi va îndemna spre nevoinţe aducătoare de roade, spre dor și unire cu Domnul nostru Iisus Hristos. Totodată, Preasfinția Sa a apreciat în mod deosebit strădaniile obștii mănăstirii Saharna și a părintelui stareț, pentru ridicarea noii Biserici cu hramul „Învierea Domnului”.

La rândul său, Părintele Stareț Adrian a mulțumit Preasfinției Sale pentru slujirea arhierească și pentru bunăvoința și dragostea părintească.

Sursa: manastireacurchi.md


Articole postate de același autor
336

Prin tăcere învățăm a ne ruga

Despre tăcere, spunea Părintele Paisie Olaru: ‒ Să ne aducem aminte de cuvântul Mântuitorului, Care zice: „Pentru tot cuvântul deșert vom da seama în ziua Judecății”; iar un sfânt părinte zice că „de câte ori am vorbit, m-am căit”. Mare este darul tăcerii. Prin tăcere scăpăm de osândă, de clevetire, de vorba deșartă și învățăm a […]


Foto