Părintele Maxim Melinti: ,,Fiecare se apropie în felul său de ceea ce înseamnă ,,Cale, Adevăr şi Viaţă”, important e să ne îngrijim de cei în creştere, încât să avem o societate sănătoasă şi integră’’

2174

  Acum șase ani am fost numit preot la biserica ,,Acoperământul Maicii Domnului'' din  localitatea Ghidighici cu binecuvântarea IPS Mitropolit Vladimir și, din prima zi, am crezut de cuviință ca dincolo de aspectul liturgic, tradițional pastoral, să vin cu implicarea și catehizarea celor tineri. Astfel, am încercat ca să-i atragem pe copilași către lăcașul sfânt prin organizarea diferitor evenimente sportive, ecologice, educative, demonstrând că, de fapt, biserica nu este numai locaș de cult, ci și casa în care sunt așteptați toți ca să se simtă aproape de Dumnezeu.

În acest context, am organizat diferite măsuri prin care am confirmat că tineretul este foarte important și are un loc special în comunitatea ortodoxă. Respectiv, adesea organizăm pelerinaje cu biciclete prin mănăstiri, locașe de cult, prin care promovăm un mod de viață sănătos.

  Consider o necesitate extrem de importantă lectura Bibliei, fără care „nu poate exista activitate rodnică, nici îngrijire duhovnicească”, făcând trimite la Omilia a 35-a La Facere a Sf. Ioan Gură de Aur, care spune că „citirea ei (adică a Sfintei Scripturi – n.n.) face sufletul înţelept, înalţă cugetul către ceruri, face pe om plăcut, îl determină să nu se teamă de nimic din cele prezente. Citirea ei este „pavăză mai tare ca diamantul” şi ea dă sufletului o veselie nepieritoare şi o plăcere nesfârşită, îndepărtează răutatea şi îndreaptă spre virtute”. Şi, în general, citirea literaturii cu un conţinut religios-moral poate aduce folos enorm la îmbogăţirea sufletului cu hrană spirituală, atât de necesară tânărului ortodox. Săptămânal, în biserica ,,Acoperământul Maicii Domnului'' din s. Ghidighici sunt organizate lecții biblice pentru enoriași.

O altă modalitate, care contribuie eficient în lucrarea de comunicare a adevărurilor Bisericii, precum și în menținerea trează a conștiinței tinerilor credincioși, este organizarea lecțiilor de pictură bisericească și clasică pentru copii din parohia noastră.

Mai există și multe proiecte ce țin de aspectul social, discuții despre fenomene și probleme cu care se confruntă societatea noastră: tuberculoza, migrația, violența în familie și altele.

Prin toate activitățile dorim ca tinerii noștri să se simtă importanți și implicați în viața parohiei noastre.

Eu mă adresez cu un îndemn frățesc către toți preoții din țara noastră și îi chem să caute modalități, nu neapărat asemănătoare celor desfășurate de noi, ci și alte forme, dar să vină cu o activitate educativă, pe care să o desfăşoare cu dragoste, prin căldura inimii, cu jertfire de sine, cu smerenie şi blândeţe către tineret, având în memorie modelul viu şi sacru – modelul Marelui Învăţător, Domnul nostru Iisus Hristos.

Deşi se resimt schimbări în diverse domenii ale activităţii umane, Hristos şi învăţătura sa rămân aceleaşi mai bine de două milenii. Esenţa, dogma, rămâne neschimbată până astăzi, atâta doar că modalitatea apropierii sau însuşirii celor dumnezeieşti se schimbă de la epocă la epocă, de la societate la societate. Fiecare se apropie în felul său de ceea ce înseamnă ,,Cale, Adevăr şi Viaţă”. Important este să ne îngrijim de cei în creştere, încât să avem o societate sănătoasă şi integră.

                                                                      Maria Cucută - Rujină pentru Altarul Credinței


Articole Asemănătoare
2242

Portalul „Altarul Credinţei” la doi ani de activitate

Cu doi ani în urmă, de sărbătoarea Sf. Cuv. Serafim de Sarov, cu binecuvântarea Mitropolitului Vladimir şi susţinerea Episcopului Ioan de Soroca, vicar mitropolitan, a fost lansată versiunea electronică a publicaţiei periodice “Altarul Credinţei”.  Portalul www.altarulcredintei.md a ajuns printre cele mai solicitate publicaţii ortodoxe, zilnic fiind postate zeci de materiale de zidire sufletească şi care reflectă viaţa Bisericii […]

Articole postate de același autor
2881

Să ne punem în rânduială viața noastră cu dorul de a rămâne dumnezei

Dar ce poate să ne sfințească neîncetat? Așa cum strămoșii nu au pierdut relația lor cu Dumnezeu, așa nici noi nu o pierdem. Fiindcă Dumnezeu a pus înlăuntrul nostru chipul dumnezeirii, ne-a dat adică Chipul Lui de neșters și a dăruit firii noastre caracterul sfințeniei, al dumnezeirii, primul lucru care poate să ne sfințească este […]


Foto