Ortodoxia nu convinge, ci seduce

1177

Cred că trebuie să înţelegem mai profund şi mai viu cuvântul Bisericii noastre şi intuiţiile celorlalţi. Să înţelegem pe cel care este în faţa noastră în măsura în care el e cinstit în faţa Domnului şi în ce măsură înverşunarea lui (dacă este vorba de aşa ceva), care ne doare, este provocată şi de păcatele noastre.

Cred că nu trebuie să ne speriem atât nici de sec­tanţi, nici de catolici, nici de uniaţi etc, cât de păca­tele noastre. Noi să fim şi să rămânem drepţi în faţa lui Dumnezeu, cu dreptatea lui Dumnezeu, dreptate care se traduce în iubire; şi cu iubirea putem birui toate încercările. Mult mai multă putere are cel care pare slab, având dragoste.

Dar trebuie să cunoaştem şi lucrul în care să fim inflexibili. De exemplu, Mântuitorul, la întrebările lui Caiafa, nu răspundea deloc (Matei 26, 63-64). A dat un singur răspuns şi, omeneşte vorbind, acesta era exact cuvântul pe ca­re nu trebuia să-l rostească, dacă voia să nu fie răstig­nit. Dar El, de bunăvoie, a rostit acest singur cuvânt, care i-a pecetluit soarta, căci voia răstignirea pentru mântuirea omului. Un singur lucru n-a vrut să rămână ascuns şi nu Se sinchisea de mărturiile false. Când L-au întrebat dacă El este Fiul lui Dumnezeu, a răspuns: „Eu sunt” (Matei 26, 63-64). Cred că şi noi, paralel cu aceasta, nu tre­buie să ne înfricoşăm de insistenţele prozelitiste, cato­lice şi protestante, ci, cu mijloacele Bisericii, rugăciu­nea, poruncile, între altele iubirea de vrăjmaşi şi în­ţelegerea faţă de om, să arătăm adevărul Ortodoxiei. Pentru că, după cum spunea cineva, „Ortodoxia nu convinge, ci seduce”. Te-a atras. Ţi-a sedus inima. Aceasta este arma cea mai mare a noastră. Iubirea ca­re poate seduce, fiindcă omul este chipul lui Dumnezeu. Şi ştim că „dragostea nu piere niciodată” (I Corinteni 15, 8).

 

(Celălalt Noica – Mărturii ale monahului Rafail Noica însoțite de câteva cuvinte de folos ale Părintelui Symeon, ediția a 4-a, Editura Anastasia, 2004, pp. 112-113)


Articole postate de același autor
616

Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din mun. Ungheni, în ziua de cinstire a Icoanelor Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Poceaev şi „Bucuria tuturor celor necăjiţi”

Miercuri, 5 august 2020, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, după săvârşirea slujbei acatistului în cinstea icoanei Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Hîrbovăţ, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală ,,Sf. Bn. Knz. Alexandru Nevski” din mun. Ungheni. Săvârşirea acestei slujbe arhiereşti a fost prilejuită de cinstirea icoanelor maicii Domnului Făcătoare de Minuni […]


Foto