Lecturi mănăstirești la Noul Neamț (Chițcani)

649

Mai mulți cercetători din domeniul istoriei și teologiei s-au întrunit la cea de-a doua ediție a simpozionului științific Lecturi mănăstirești.  Evenimentul s-a desfășurat la Mănăstirea Noul Neamț (Chițcani).

Simpozionul a presupus mai multe comunicări tematice, abordându-se paisianismul și viața monahală în spațiul pruto-nistrean în secolele XVII-XX.

Cercetătorii care au poposit la mănăstire au fost: dr. hab. Igor Cereteu, dr. hab. Ion Gumenîi, dr. hab. Ivan Duminica, dr. Ion Valer Xenofontov, dr. Diana Ețco, pr. dr. Octavian Moșin, precum și masteranzii Anatolie Stațiuc și diac. Dionisie Chiriac.

Întrunirea științifică a fost moderată de către părintele stareț Arhim. Paisie (Cecan), cu participarea obștii monahale.

Participanții la eveniment au avut posibilitatea să fie prezenți la serviciile divine oficiate în mănăstire, să cunoască mai multe din viața și trecutul obștii monahale, să cerceteze biblioteca și muzeul mănăstirești, să discute cu nevoitorii.

Simpozionul a presupus și un program cultural, fiind vizitate Castelul Mimi, Cetatea Tighina și Mănăstirea Hagimus.


Articole postate de același autor
204

Încrederea lui Dumnezeu în om

Dumnezeu ştie păcatul nostru, îl ştia chiar mai înainte de a ne fi adus pe lume. Şi totuşi, El nu a împiedicat naşterea noastră. Oare nu arată aceasta încrederea lui Dumnezeu față de noi, oare nu arată marea nădejde pe care şi-a pus-o în noi? De ce să dezamăgim pe Dumnezeu? Vlădica Antonie al Surojului, […]