La Chișinău a avut loc Simpozionul Științific Internațional ”Valori bibliofile”, cu genericul ”Cultură și spiritualitate în Țările Române: moștenirea literară a Sfântului Paisie Velicikovski și a discipolilor săi””

462

Joi, 16 iunie, 2022, la Chișinău s-a desfășurat cea de-a XXXI-a ediție a Simpozionului Științific Internațional ”Valori bibliofile”, cu genericul ”Cultură și spiritualitate în Țările Române: moștenirea literară a Sfântului Paisie Velicikovski și a discipolilor săi”.

Evenimentul este dedicat împlinirii a 300 ani de la nașterea Preacuviosului stareț Paisie Velicikovski, călugăr și teolog ortodox de la Neamț și 240 de ani de la publicarea primei ediții a Filocaliei (din 1782 la Veneția). Manifestarea s-a desfășurat sub patronajul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, în parteneriat cu Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău” și Societatea Științifică de Bibliofilie și Ex-libris „Paul Mihail” din Moldova. Un eveniment cultural-istoric, intrat deja în tradiţia evenimentelor științifice ale Bibliotecii Naționale din Republica Moldova, desfășurat în 2 secțiuni.

În cadrul primei secțiuni publicul a avut ocazia să cunoască despre tradiția isihastă pe care cuviosul Paisie de la Neamț a reanimat-o în spațiul românesc, despre practica și tehnica Rugăciunii inimii, despre ucenicii direcți și indirecți ai starețului, care au transmis lumii ortodoxe moștenirea cărturărească, învăţăturile şi rânduielile orânduite de el.

Cei prezenți la eveniment au luat cunoștință cu cărțile din obștea paisiană, astăzi parte a Bibliotecii Eparhiale de la Roman, dar și faptul că figura lui Paisie Velicikovski a fost personaj de roman.

La fel de interesante au fost relatările despre ucenicii direcți și indirecți ai preacuviosului și influența lor asupra monahismului din Basarabia și despre traducerile realizate de ei, care au fost tipărite în tiparnițele de la Neamț, Iași, București sau Buzău, o parte din ele astăzi sunt prezente în instituțiile de cultură și în lăcașurile sfinte din țară.

Cea de-a 2-a secțiune a pus în valoare edițiile bibliofile atât din cadrul colecțiilor de patrimoniu de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, precum și din alte biblioteci și muzee din țară.

Organizatorii simpozionului aduc mulțumiri tuturor care au binevoit să participe la această reuniune.

Sursa: Biblioteca Națională din Republica Moldova


Articole postate de același autor
657

Catedrală în cinstea ostașilor: Pe teritoriul Ministerului Apărării se construiește biserica memorială „Ştefan cel Mare”

Catedrala memorială din lemn „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare și Sfânt”, care se construieşte pe teritoriul Ministerului Apărării în memoria ostaşilor căzuţi pentru credinţă şi ţară, prinde contur. Lăcaşul sfânt a fost deja ridicat, iar muncitorii sunt la etapa de acoperire a turlei centrale și a clopotniței. Totuşi, pentru a duce până la capăt construcţia, […]