Întâlnire interconfesională cu reprezentanții grupării religioase Moon

1451

Studenții Academiei de Teologie Ortodoxe din Chișinău împreună cu profesorul de sectologie prot. Octavian Solomon, membru al Centrului Misionar „Cuviosul Anatolie Tihai” au avut o întrevedere pe data de 06.03. 2017 cu reprezentanții grupării religioase Moon, cunoscută în Moldova și ca „Biserica Unificării” sau „Asociația Sfântului Duh”.

În Republica Moldova, Biserica Unificării are deja (!?! – după spusa președintelui de biserică) aproximativ 100 (…) de membri maturi. Structura bisericii este însă foarte bine conturată în raport cu membrii declarați, având un conducător în persoana președintelui de biserică, Sabina Nadejdin, care coordonează aspectul interior al bisericii. De altfel, doamna Sabina a și făcut prezentarea detaliată a apariției și dezvoltării mișcării în Moldova, vorbind de un evanghelizator italian, pe nume Maurițio Evarista, care a activat în Moldova încă din anii 1993. Acestuia i-au urmat, spunea aceeași președintă de biserică, și alți evanghelizatori din Coreea, Japonia, SUA, etc. Aspectul exterior al cultului și coordonarea de facto este încredințată însă unui Emisar Special (străin) care are autoritatea spirituală și competentă de coordonare, mai ales prin poziția sa de consilier internațional.

Scopul declarat al reprezentanților mișcării este perfecționarea spirituală prin realizarea celor trei mari binecuvântări: 1)pregătirea, creșterea; 2) înmulțirea – într-o familie desăvârșită și 3) stăpânirea pământului prin construirea Împărăției Cerului pe pământ ca mod religios de unire a tuturor într-o lume pașnică. Această unire se realizează practic și prin căsătoriile internaționale și mixte între nativii diferitor țări. După explicația reprezentantului local, care ne spunea că „odată cu desăvârșirea Împărăției pe pământ se desăvârșește și împărăția din cer”, trebuie să înțelegem că desăvârșirea din cer este o desăvârșire paralelă după modelul terestru (sic!) sau?…

Toate aceste principii unificatorii spun că sun descrise în cărțile sfinte:

Biblia
Principiul Divin – considerată a fi o carte sfântă, redactată în urma unor revelații divine la indicația precisă a Reverendul Sun Myung Moon, de către colaboratorii săi. Această scriptură este „Noul Adevăr ” sau „Testamentul Cel mai Desăvârșit” pentru membrii grupului.
Autobiografia Domnului Moon : Cetățeanul Lumii Iubitor de pace.
Bineînțeles că doctrinele speciale și explicațiile foarte originale se regăsesc și în alte lucrări, cum ar fi Bazele Filosofiei Unificării, dar la aceste gnose pot avea acces doar inițiații care parcurg un curs educativ sau un seminar introductiv special.

Figura centrală a mișcării Moon o ocupă însuși întemeietorul mișcării Sun Myung Moon, un personaj din Coreea, împreună cu soția sa Hak Ja Han Moon care formează cuplul perfect pe care membrii bisericii îi numesc „Părinții Adevărați”. Deși liderul a trecut în lumea spirituală la 3 septembrie 2012, murind fizic, continuă să întrețină relații (?…spirituale) cu soția sa care este încă în viață.

Domnul Moon nu este un orișicine, „El” este cineva, el este Mesia(?), după cum explică membrii grupului, „El” este însuși al III-Adam și al II-lea Hristos, mai exact al II-lea Mesia. Și mai confuz pentru noi, teologii, a fost să înțelegem cum domnul Moon este și însăși Hristos la a II-a Venire, dacă „El” și Hristos sunt totuși entități diferite, după directa mărturisire a doamnei Sabina, dar acest aspect se va dezbate mai profund în alte întâlniri.

Nici soția domnului Reverend Moon care este cu peste 20 de ani mai tânără decât fostul soț nu este nici ea o oarecare… Ea este Adevărata Mamă pregătită în mod special de Cer timp de trei generații, principiul feminin -Hak Ja Han – făcând parte din așa-zisul cuplu mesianic.

Un subiect de mare interes pentru teologi au fost doctrinele antropologice legate de căderea în păcat a protopărinților Adam și Eva și de transmiterea păcatului. Reprezentanții mooniști ne-au precizat momentul căderii, care după teoriile mooniste, păcatul originar este un păcat al iubirii, adică un păcat sexual. Cu alte cuvinte Satan, care era un Arhanghel desăvârșit a intrat în relații sexuale cu Eva fiind invidios pe noua creatură a lui Dumnezeu, producând prin act atât căderea îngerească cât și căderea Evei. După actul sexual cu Satan care era un act spiritual de natură sexuală, Eva a determinat și căderea lui Adam printr-un nou act sexual fizic și astfel s-a produs căderea generală spirituală și fizică. Nu ni s-a explicat exact dacă și ceilalți îngeri căzuți cu Eva au păcătuit s-au nu, dar problema aceasta a rămas deschisă pentru a fi dezbatută în viitor. Tot la domeniul curiozități, studenții teologi au trecut și informația că Eva a moștenit de la Lucifer-Satan prin intermediul actului sexual (când a intrat într-un singur trup de iubire cu el) anumite elemente satanice (un fel de HIV satanic sau virus luciferic) care au fost transmise mai departe lui Adam tot prin relații sexuale și respectiv la toți oamenii. Astfel, după teoriile mooniste, lumea are o descendență satanică transmisă ca o stare de impuritate încă de la Eva și iubirea ei sexualo-spirituală cu Satan.

Un subiect foarte incitant și provocator a fost și explicarea propusă spre dezbatere despre misiunea lui Hristos ca Mesia, care nu a fost îndeplinită până la capăt de El, deoarece a fost omorât de evrei și nu a reușit să se căsătorească pentru a întemeia o familie perfectă. Dar, spunea doamna Sabina că această misiune a îndeplinit-o perfect al II-lea Mesia din Coreea, Reverendul Sun Myung Moon, care a reușit să se căsătorească și a întemeiat familia perfectă și astfel au devenit Părinții Adevărați. Lucrarea lui Moon a fost mai completă chiar decât a lui Hristos, spunea președintele grupării, deoarece Hristos a deschis doar Raiul fără să deschidă Împărăția Cerurilor pe când Reverendul Moon a deschis și Împărăția Cerurilor în anul 1960 și a putut să dea binecuvântări condiționate pentru căsătoriile perfecte chiar și prin satelit având puterea de transmitere a harului divin prin mijloacele tehnice moderne unind astfel cuplurile de tineri pentru veșnicie și eliberând oamenii de păcatul originar.

Nu toate întrebările și curiozitățile teologilor au fost satisfăcute. De exemplu, întrebările legate de Fecioara Maria și întruparea lui Hristos au fost clasificate ca și întrebări incomode, informându-ne că trebuie să fim inițiați și pregătiți special pentru a înțelege teoriile legate de întruparea lui Hristos din Fecioara Maria și pregătirea Fecioarei pentru evenimentul produs.

Deși nu s-a insistat asupra subiectului, se știe că legat de această problemă filosofia bisericii în cauză și-a însușit așa-zisa teorie „P’ikareum”, pe care nu o putem dezvolta, fiindcă, din punct de vedere ortodox, aceasta este o blasfemie pe care nu o vom reda aici.

La sfârșitul întrunirii, gazdele ne-au oferit două cărți pentru biblioteca Academiei de Teologie și anume:

PRINCIPIUL DIVIN – care este testamentul desăvârșit izvorât din inspirațiile directe și convorbirile personale ale Reverendului Moon cu Dumnezeu și cu Iisus Hristos și, CETĂȚEANUL LUMII IUBITOR DE PACE, care este autobiografia personală a reverendului.

Dorim să mulțumim pe această cale președintei Sabinei Nadejdin și domnului Andrei Eșanu care ne-au prezentat cu amabilitate ideile și istoricul mișcării.

Sursa: http://teologie.md/


Articole Asemănătoare
2989

Cultul Sfintelor Icoane – Tematică dezbătută în cadrul mai multor întruniri interconfesionale

Săptămâna trecută au avut loc mai multe dialoguri și dezbateri interconfesionle. Unele din aceste întruniri au fost demarate la inițiativa reprezentanților Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Moldova și a unor clerici și creștini ai Bisericii Ortodoxe. La aceste dezbateri a luat parte activă profesorul de sectologie al ATOM, prot. Octavian Solomon membru al […]

    Articole postate de același autor
    10282

    Femeia adevărată

    Bărbatul este recunoscut unanim ca fiind superior femeii. Această recunoaştere a lăsat peste ochii noştri o perdea care ne opreşte să vedem ceea ce este esenţial femeii, înşuşirile sale de căpetenie. Cine nu a văzut o femeie aplecându-se ca o mângâiere peste oamenii nimănui? Cine nu a văzut-o mângâind un cap de copil sau săturând […]