Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova, la popas aniversar

999

La 21 iulie Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, aniversează 31 de ani de slujire arhierească.

Cu această ocazie, colaboratorii Direcției Mitropolitane se alătură tuturor felicitărilor venite din partea ierarhilor, slujitorilor și mirenilor din cuprinsul Mitropoliei Moldovei, cu următoarea urare:

Înaltpreasfinția Voastră,

Înaltpreasfințite Stăpâne,

Iată că, prin mila şi voia Milostivului Dumnezeu, a mai trecut încă un an din momentul în care, aţi început cu smerenie, înţelepciune şi dreptate, misiunea de arhipăstorire a binecredinciosului popor al Moldovei.

Această perioadă de 31 de ani este, deja, una istorică în viaţa eclesială a neamului nostru, pentru că, fiind îndrumat de Domnul şi mânat de dragostea frăţească, aţi reuşit să depăşiţi cele mai dificile momente ale imtemperiilor temporale şi aţi întărit temelia Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, după o lungă perioadă de prigoană şi de sbucium.

Prin exemplul personal de hărnicie, devotament şi dăruire de sine, aţi adunat clerul şi poporul în jurul celor mai sfinte idealuri, care au jucat şi constituie să joace rolul de consolidare primordială a societăţii noastre în numele Adevărului celui Viu.

Cu prilejul acestei binecuvântate aniversări a Înaltpreasfinției Voastre  Vă dorim şi noi, colaboratorii din cadrul Direcției Mitropolitane, slujire îndelungată cu multă sănătate şi putere de muncă plină de împliniri şi bucurii, multă inspiraţie, mult curaj şi mult ajutor de la Dumnezeu, Părintele luminilor, în depăşirea încercărilor prin care trece neamul şi Biserica noastră.

În acest traseu deloc ușor, Bunul şi Atotputernicul Dumnezeu și Preacurata Maica Sa, Vă vor ocroti și Vă vor îndruma gândurile şi faptele întru buna lucrare şi îngrijire a Viei Domnului şi întru arhipăstorirea poporului doritor de mântuire.

Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelșugare asupra Înaltpreasfinției Voastre, dăruindu-Vă roade alese și binecuvântate!

Să ne trăiţi și să păstoriți Biserica Ortodoxă din Moldova întru mulţi şi fericiţi ani!

ISPOLA ETI DESPOTA!

ÎNTRU MULȚI ANI STĂPÂNE!

Cu fiască supunere și ales respect,
colaboratorii Direcției Mitropolitane

 

Articole postate de același autor
1046

Preasfințitul Episcop Ioan își sărbătorește protectorul ceresc

În ziua pomenirii Sf. Apostol și Evaghelist Ioan Teologul suntem alături de Preasfințitul Părinte Ioan, Episcopul Sorocii, vicar mitropolitan. Acest sfânt, mult iubit de către Mântuitorul Hristos, este protectorul ceresc al Preasfinției Voastre, rugându-l să vă fie mereu însoțitor și grabnic rugător în toate nevoile vieții duhovnicești. Vă dorim noi forțe și curaj în lupta […]


Foto