Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a oficiat Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, la Catedrala “Nașterea Domnului” din Capitală

210

Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei au fost cinstiţi marți, 22 martie 2022 la Catedrala “Nașterea Domnului” din Capitală. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a Darurilor Înainte Sfințite a fost oficiată de către Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir având coliturghisitori pe Preacucernicul Prot. mitr. Vadim Cheibaș, Secretar al Mitropoliei, precum și slujitorii sfântului lăcaș.

În timpul slujbei, Întâistătătorul, preoții și credincioșii adunați în sfântul locaș, au preamărit numele Mântuitorului Răstignit și Înviat, pomenind pe sfinții care au primit mucenicia în Sevastia și nădăjduind la mijlocirea lor în fața Bunului și Dreptului Dumnezeu.

Sfinții Patruzeci de Mucenici, sărbătoriți astăzi, 22 martie, au pătimit în orașul Sevastia din Armenia, în vremea lui Licinius (307-323), împăratul roman de Răsărit, din porunca guvernatorului Agricola. Cu prilejul praznicului Sfinților Patruzeci de Mucenici se oficiază Sfânta Liturghie a Sfântului Grigorie Dialogul sau a Darurilor mai înainte sfințite.

La final, cei prezenți au primit binecuvântare arhierească, după care au mers în liniște și pace spre a trăi în bună înțelegere cu frații întru credință.

***

Acești 40 de Mucenici au trăit pe vremea împăratului persecutor Licinius (308-324), ei fiind din părtile Capadociei și toți din aceeași ceată la oaste, iar conducătorul oastei lor era Agricola, om păgân și rău din fire, iar locul slujbei lor era cetatea Sevastiei, din Armenia. Aflând Agricola de credința lor creștină, a dat poruncă să fie aduși în fața lui și le-a spus: ‘Cum v-ați arătat neascultători către mai marii voștri în războaie, așa să ascultați și acum porunca împăratului, aducând jertfă zeilor’.

La acest îndemn, Chirion, căpetenia celor patruzeci, a răspuns: ‘Cum am luptat și am biruit pe vrăjmași, pentru împăratul pământesc, tot așa, voim și noi a lupta și pentru Împăratul ceresc, împotriva vrăjmașilor Lui’. Pentru acest răspuns, au fost închiși în temniță, ca să se răzgândească. Dar, ei n-au încetat a se ruga fierbinte lui Hristos ca să-i întărească pentru mărturisirea cea adevărată.

Drept aceea, toate amăgirile, toate făgăduințele și toate amenințările nu i-au clintit din credința lor. Venind în Sevastia un mare conducător de oaste, anume Lizie, acesta le-a poruncit, din nou, să aducă jertfă zeilor. Cu aceeași nestrămutată credință, ostașii creștini s-au împotrivit. Infuriați peste fire, căpeteniile au poruncit să fie dezbrăcați și siliți să intre într-un lac, care era aproape înghețat, deoarece era iarnă, iar pe maluri au pus păzitori, ca nimeni din ei să nu fuga. Și unul din ostași, nemaiputând îndura gerul, a primit să aducă jertfă ce i se cerea: dar, iesind din lacul înghetat și intrând în baia caldă, anume pregătită, acesta a murit îndată, în vreme ce Mucenicii, după o noapte întreagă petrecută în lacul înghețat, erau încă vii și se rugau.

Aceasta văzând, temnicerul Aglaie a avut un vis și un tainic îndemn și, mărturisind cu glas tare: ‘Și eu sunt creștin’, a sărit în apa cea înghețată, făcându-se părtaș muceniceștilor patimi și întregind ceata celor patruzeci, în locul celui ce se lepădase de Hristos. Au fost, apoi, scoși din apă și li s-au sfarâmat gleznele cu ciocane grele și, fiind arși de vii, au primit cununa Mucenicilor.

Numele acestor mucenici este Kirion, Candid, Domnos, Isihie, Iraclie, Smaragd, Evnichie, Valent, Vivian, Claudie, Prisc, Teodul, Evtihie, Ion, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, Alexandru, Ilie, Gorgonie, Teofil, Dometian, Gaie, Leontie, Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudien, Meliton si Aglaie.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media,

Sursa: mitropolia.md


Articole postate de același autor
2057

Părintele Arhimandrit Iustin Pârvu arată oamenilor drumul salvării

„Să ne-ntoarcem, oameni buni, la icoană!” Acesta este îndemnul rostit cu fermitate şi căldură de Părintele arhimandrit Iustin Pârvu, duhovnicul trăirilor athonite şi al făptuirilor ctitoriale care ne uimesc la aflarea şi vederea lor. Monahul martirizat 16 ani în beciurile securităţilor, în temniţele comuniste, în minele de plumb de la Baia Sprie şi în muncile […]


Foto