Durerea și bucuria noastră

756

Acum mă bucur de suferințele mele pentru voi şi împlinesc, în trupul meu, lipsurile necazurilor lui Hristos, pentru trupul Lui, adică Biserica (Coloseni 1, 24)

Și în noi, când ne aflăm în suferință, trebuie să precumpănească bucuria şi dragostea. Suferind, să uităm de noi înșine și în primul rând să ne îndreptăm către Dumnezeu prin rugăciune, iar apoi către frații noștri aflați tot în suferinţă, pentru a-i ajuta. Ce bucurie este atunci când și în durerea noastră putem aduce folos aproapelui, asemănându-ne lui Hristos prin asta! Apostolul Pavel unește pătimirile sale cu pătimirile lui Hristos, suferind pentru binele aproapelui. El îi scrie lui Timotei: Făcând aceasta, şi pe tine te vei mântui, şi pe cei care te ascultă (I Timotei 4, 16).

Hristos a suferit, și noi trebuie să suferim. Hristos a mântuit lumea prin suferinţele Sale, și noi, în mijlocul necazurilor, trebuie să facem bine oamenilor şi să-i înduplecăm să asculte de voia Lui. Fără cuvinte, fără filosofare, doar prin exemplul propriu, putem arăta calea către Domnul, şi viaţa noastră va deveni atunci o predică vie. Toţi cei aflaţi în suferință, toți cei ce plâng să se pătrundă cu totul de dragostea lui Hristos, să se lepede cu totul de ei înșiși și de propriile lor pofte, ca să se dăruiască aproapelui. La umbra crucii, care arată calea spre viaţa veşnică, să se adune toţi credincioșii pentru a-L preaslăvi pe Tatăl Ceresc!

Prin necazurile şi bolile noastre să-L preaslăvim pe Domnul, nu să cârtim! Să ne bucurăm în Hristos! În numele iubirii şi al credinţei vom putea îndura orice necaz cu smerenie, în pace, cu seninătate, fără amărăciune și tulburare. Putem face ca suferinţa noastră să fie întru slava lui Dumnezeu folosul aproapelui. Va veni vremea când vom înțelege toată însemnătatea suferinţelor noastre și Îi vom mulţumi Domnului pentru ele. Se seamănă întru necinste, învie întru slavă; se seamănă întru slăbiciune, învie întru putere (I Corinteni 15, 43).

(Fiecare zi - un dar al lui Dumnezeu - 365 cuvinte de folos pentru toate zilele anului, Ed. Sophia, București, 2012)


Articole postate de același autor
742

Concert de colinde și daruri pentru copiii plasați în Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă din mun. Chișinău în ajunul sărbătorii Nașterii Domnului

Cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, în ajunul Praznicului Nașterii Domnului, la Centrul Social-Misionar „Icoana Maicii Domnului Bucuria tuturor celor necăjiți” din Capitală, 34 de copii plasați în Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă din cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului mun. Chișinău au primit cadouri, dulciuri și portocale. De asemenea, copiii au avut parte și […]