Roagă-te cu nădejde pentru iertarea păcatelor tale!

3442

Da, prietene, da! După ce termini păcatul de săvârşit, ridică-te, ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic, şi zi:

Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul. Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului! Cel ce m-ai zidit, Doamne, miluieşte-mă. Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă!

Aceste cuvinte sunt destule ca să ne împăcăm cu Dumnezeu, să trecem din robi în fii, ca să-L putem numi apoi Tată. După aceea, zi cu nădejde, ca un izbăvit: 

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Când zici cuvintele acestea, gândeşte-te la darul Botezului căruia ai fost făcut părtaş şi la toate binefacerile pe care le-a făcut Dumnezeu cu tine şi le face necontenit, pe care le ştii şi pe care nu le ştii, şi în această bucurie şi mulţumire adaugă şi bucuria, şi mulţumirea pe care ai şi început să o ai, potenţial, prin aceste cuvinte, căci în timp ce vorbeşti, cu taină negrăită, Dumnezeu iartă păcatul tău.

Gândeşte-te că fiecare silabă, fiecare suflare pe care o slobozi topeşte păcatul tău precum focul ceara. Trăieşte taina aceasta cu cutremur şi bucurie şi aşa rosteşte cuvintele sfinte, cuvintele izbăvitoare. Apoi zi Împărate ceresc, în aceeaşi stare, trăind pe inima ta împlinirea cuvintelor pe care le rosteşti, iar când ai zis „şi ne curăţeşte pe noi de toată spurcăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre”, crede că atunci Domnul te-a mântuit, că dacă nu vei crede nu poţi să rosteşti mai departe Tatăl nostru, că numai cei izbăviţi numesc pe Dumnezeu „Tată”, iar ceilalţi nu pot, că li se socoate lor întru păcat.

Ieromonah Savatie BaştovoiDragostea care ne sminteşte, Editura Marineasa, Timişoara, 2003, p. 160-161


Articole postate de același autor
3971

Dumnezeu îl iubeşte şi pe diavol. Însă nu se pune problema mântuirii diavolului

Dumnezeu îl iubeşte şi pe diavol. Însă nu se pune problema mântuirii diavolului. Dumnezeu pe toți îi iubește. Problema nu e că mă mântuiesc eu dacă mă iubeşte Dumnezeu. Problema e dacă mă supun terapiei de care am nevoie ca să pot ajunge la starea luminării astfel încât, atunci când voi ajunge la vederea slavei lui Dumnezeu, să […]