Ce îi trebuie omului

1544

Un singur lucru trebuie. (Luca 10, 42)

Căutăm - uneori vreme îndelungată - ceva de care să ne legăm inima. Sărmana de ea bate ba într-o ușă, ba în alta, căutându-și liman, dar aici este sfâşiată, dincolo e întinată cu păcatul sau luată în derâdere, iar după toate astea rămâne pustie și amărâtă – și uite că dintr-odată aude: Un singur lucru trebuie.

Atunci i se înfățișează Dumnezeiescul Cunoscător al inimilor, Care, cunoscându-l deplin pe om, cunoscând deplin căutările lui, și zbuciumul lui, și năzuinţele lui, îi spune atât de categoric că are nevoie de un singur lucru: de legătura cu Dumnezeu, Care l-a zidit pentru Sine Însuși. El trebuie să-L primească pe Mântuitorul, Care a venit pe pământ să-l caute, ca să nu mai fie orfan vreodată. Îi trebuie puterea Duhului, care poate preface o inimă împietrită și întinată într-o inimă curată, renăscută de Dumnezeu, în care este întipărită voia lui Dumnezeu.

Cine se va îmbogăţi cu aceasta va da mărturie că-i e de ajuns. Doamne, Tu spui: Un lucru trebuie, și eu îți răspund din tot sufletul: „De ajuns îmi este harul Tău, nimic altceva nu-mi mai trebuie!"

Nu se va găsi nici un creștin adevărat care să nu dea slavă lui Dumnezeu pentru faptul că este bine să trăiești cu El - atât de bine, încât ai răbda orice, numai să nu te desparți de El.

Hristos a spus că cel ce crede în El nu va flămânzi: sufletul aceluia se va sătura pe deplin și nu va mai cerși de la lume, de la păcat. Oricinr poate simți adevărul acestor cuvinte. Veți scoate apa cu veselie din izvoarele mântuirii (Isaia 12, 13).

 

(Fiecare zi - un dar de la Dumnezeu. 366 cuvinte de folos pentru toate zilele anului, Editura Sophia, București, 2012, p. 57)


Articole postate de același autor
649

Maica Ariadna – Vâltoarea unui destin, puterea unei alegeri

Pendulul ceasului din lemn anunță ora cinci. Zorii zilei se revarsă generoși peste pereții văruiți. Liniștea dimineții răsună ca o binecuvântare. Maica Ariadna își îndreaptă ochii albaștri spre cer și își îndreaptă inima și gândurile către El, Dumnezeul care a ales-o și pe care L-a ales. Se ridică încet și se îndreaptă spre geamul mic […]