Bizuiţi-vă pe Domnul

1021

Eu sunt; nu vă temeţi! (Marcu 6, 50)

În timpul furtunii, când Apostolii erau cuprinși de spaimă, a răsunat deodată glasul cunoscut: Eu sunt; nu vă temeţi! - şi furtuna a încetat îndată, și vântul s-a potolit. Ucenicii au fost uimiţi din cale afară de această schimbare neașteptată. De unde această uimire, de vreme ce în ajun fuseseră martorii unei minuni cel puţin la fel de uluitoare? Evanghelia ne răspunde: Căci nu pricepuseră nimic din minunea pâinilor, deoarece era învârtoșată inima lor (Marcu 6, 52).

Așadar, de fiecare dată când nu înţelegem glasul Dumnezeu şi, uitând de milele Lui, ne îndoim iarăși de ajutorul Său, să ne amintim că pricina stă nu într-un neajuns al ţinerii de minte, ci în răceala simţămintelor, fiindcă s-a împietrit inima. Cuprinsul lăuntric, latura ziditoare, legătura duhovnicească dintre minunile săvârşite de către Domnul le scăpaseră ucenicilor, iar Domnul le repetă aceeași lecţie: „Bizuiţi-vă pe Mine, şi tot ce este al Meu va fi şi al vostru; negreşit veţi primi ajutor, însă nu atunci când vreţi voi, ci atunci când hotărăsc Eu."

Fiecare minune a fost o chezășie a dragostei se arată în viaţa fiecăruia dintre noi şi se va arăta la nesfârşit pentru toţi cei ce au crezut în ea. Mâna lui Dumnezeu nu trădează pe nimeni, căci în veac este mila Lui (Psalmi 135, 6). Minunile lui Hristos îi chemau pe ucenicii Săi să crească în credinţă, ca să se întoarcă la slujirea lor plini de puteri proaspete. De atunci nu s-a schimbat nimic: Hristos este Același și în veac este mila Lui. Ne putem avânta cu tot atâta neînfricare în luptă cu viaţa, ştiind că vom învinge orice dușman cu puterea lui Hristos. E o putere care trebuie reînnoită neapărat zi de zi, ca să nu o pierdem. Începând ziua, care adeseori ne pregătește atâtea complicaţii şi încercări mari și mici, trebuie, în primul rând, să ne îmbrăcăm în Hristos! Atunci vom putea aştepta în linişte viitorul necunoscut. El ne va scoate întotdeauna învingători!

 

(Fiecare zi - un dar al lui Dumnezeu - 365 cuvinte de folos pentru toate zilele anului, Ed. Sophia, București, 2012)


Articolul Precedent
Articole postate de același autor
1696

Smerenia preface jignirile în cununi pentru viața veșnică

Te-a înjurat cineva? Tu spune-i cuvinte de laudă. Te-a lovit? Tu arată-i răbdare. Te-a scuipat şi te-a umilit? Tu gândeşte-te cine eşti, adică faptul că vii din pământ şi te întorci în pământ. Cine se va pregăti în acest mod va socoti mică orice jignire. Astfel, arătându-te pe tine indiferent la jigniri, nu numai că-l vei […]