Arătarea Maicii Domnului pe cer la trei zile după adormirea sa

1099

După Învierea lui Hristos și după ce s-a înălțat la cer și s-a pogorât Duhul Sfânt, până s-au împărțit Apostolii la propovăduire, erau toți dimpreună într-un gând.

Când stăteau la prânz, lăsau un loc de stat și puneau acolo o pernă, și pe pernă puneau o parte din acea pâine, întru cinstea lui Hristos. Apoi, sculându-se de la masă, luau acea parte de pâine, pe care o puneau în cinstea lui Hristos – și o ridicau în sus și mulțumeau, zicând: „Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh”, iar în locul acelor cuvinte, până la înălțarea lui Hristos, ei ziceau: „Hristos a înviat”, iar după înălțarea lui Hristos, ziceau numele Sfintei Treimi, adică: „În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh”, apoi: „Doamne Iisuse Hristoase, ajută-ne nouă”. 

Acest lucru îl făceau Apostolii și când erau laolaltă și îndeosebi fiecare dintre dânșii, până la adormirea Maicii Domnului. Iar când s-au adunat Apostolii pe nori la îngroparea Precistei, după îngroparea ei, a treia zi, sculându-se la prânz, după prăznuire, au înălțat partea de pâine în cinstea lui Hristos, după obicei, zicând: „Mare este…”.

În acea vreme, Maica Domnului s-a arătat în nor, cu o ceată de Îngeri luminați, și le-a zis lor: „Bucurați-vă, că eu sunt cu voi în toate zilele”. Acum Apostolii, în locul cuvintelor ce ziceau de obicei: „Doamne Iisuse Hristoase…”, au strigat: „Preasfântă Născătoare a lui Dumnezeu, ajută-ne nouă”.

După aceea au mers la mormântul ei și nu au mai aflat-o pe dânsa în mormânt, și așa au crezut că s-a sculat și ea din morți a treia zi, ca Fiul ei, și că este luată la Cer și cu trupul și cu sufletul.

 

(Minunile Maicii Domnului)


Articole postate de același autor
2260

Rugăciune de pocăinţă către Maica Domnului

Stăpână prea milostivă şi bună, primeşte rugăciunea mea cea ticăloasă ce se aduce ţie din gură netrebnică, deşi toate le ştii, şi mai ales neputinţa mea. Că eu prin tine scap la bunătatea Fiului tău şi prin tine, Doamna mea, m-am abătut din calea ce ducea spre moarte. Şi ştiind faptele şi toate mişcările mele, […]