Urmașii Sfântului Paisie pregătesc aniversarea a 300 de ani de la nașterea sa

818

În cadrul sinaxei desfășurate sâmbătă la Mănăstirea Neamț au fost anunțate ample manifestări dedicate Sfântului Paisie, cu ocazia împlinirii a trei sute de ani de la nașterea sa. Acestea vor culmina cu un simpozion, în luna noiembrie. 

Starețul Benedict Sauciuc a precizat că se cuvine ca cei ce trăiesc în chinovia pe care Sfântul Paisie a făcut-o cunoscută în toată lumea, să urmeze, pe cât le este cu putință fiecăruia, pilda viețuirii sale, mai ales din punctul de vedere al rugăciunii.

„Aici, la Neamţ, ca și la Dragomirna sau Secu, Sfântul Paisie îndemna la rugăciunea minţii pe călugări, dar și pe mireni. De fapt, aceasta este și noutatea pe care o aduce Starețul cu viață îmbunătățită în monahismul românesc, generând astfel o adevărată mișcare duhovnicească, numită mai târziu, paisianism. Sfântul Paisie considera că rugăciunea minţii este un exerciţiu mistic şi că mistica este o treaptă supremă pe care nu o poate practica oricine. Cu toate acestea, el reuşea să insufle tuturor elanul de a o practica”, a spus Arhim. Benedict Sauciuc.

Părintele stareț a amintit convingerea Sfântului Paisie că foarte puține persoane au primit rugăciunea lui Iisus firesc, în dar de la Dumnezeu, iar cei mai mulţi, au ajuns la aceasta prin foarte multă osteneală şi smerenie.

„De aceea să ne străduim și noi să o dobândim cu susținute eforturi duhovnicești”, a îndemnat Arhimandritul Benedict.

„Cu prilejul împlinirii a celor trei secole de la nașterea Cuviosului Paisie, dar și în contextul Anului omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului şi anului comemorativ al sfinţilor isihaşti Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama şi Paisie de la Neamţ, la mănăstirea noastră vor avea loc ample manifestări dedicate Sfântului Paisie, care vor culmina cu simpozionul dedicat lui, din 13-15 noiembrie, când este prăznuit marele isihast al Bisericii noastre”, a anunțat starețul Mănăstirii Neamț.

În cadrul sinaxei de sâmbătă a fost prezentată sinteza activităților mănăstirii și schiturilor dependente, în 2021. S-a insistat asupra aspectelor care trebuie mai mult accentuate în ceea ce privește unitatea duhovnicească din obștea mănăstirii și din obștile schiturilor, urmând exemplul Sfântului Paisie.

Alături de consiliul duhovnicesc și administrativ al mănăstirii au participat toți monahii nemțeni, dar și egumenii celor șapte schituri dependente de mănăstire, cu obștile acestora: Vovidenia, Procov, Icoana Nouă, Icoana Veche, Cărbuna, Braniște și Băiceni.

Sursa: basilica.ro


Articole postate de același autor