Stagiu de formare profesională continuă la disciplina Religie

1182

În perioada 28 mai - 15 iunie 2018, în cadrul catedrei Didactica Disciplinelor Şcolare, aria Curriculară Educaţie Socioumanistică, Arte şi Tehnologii, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, a fost organizat stagiul de formare profesională continuă la Religie. La cursuri s-au înscris 10 profesori de religie din mun. Chișinău și raioanele Strășeni, Anenii Noi și Sângerei.

În cadrul stagiului s-a pus accent pe dezvoltarea competenţelor profesionale la Didactica Religiei, Psihopedagogie şi Tehnologii informaţionale şi de comunicaţie în educaţie, din perspectiva formării competenţelor la elevi şi promovarea valorilor general-umane şi educaţionale în formarea personalităţii elevului. Dezvoltarea competențelor profesionale au vizat:

-valorificarea strategiilor şi tehnologiilor educaţionale pentru realizarea calitativă a prevederilor curricula la disciplina Religie din perspectiva pedagogiei competenţelor şi a educaţiei creştin - ortodoxe;

-aplicarea eficientă a metodologiei specifice educaţiei religioase;

-valorificarea modelelor de proiectare didactică constructivistă;

-proiectarea unui proces de predare-învăţare/evaluare interactiv, centrat pe formare de competenţe;

-promovarea diverselor modalităţi de activizare a elevilor în cadrul lecţiei;

-evaluarea rezultatelor şcolare în contextul pedagogiei competenţelor şi a specificului educaţiei religioase;

-valorificarea legităţilor psihosociale ale educaţiei moderne;

-promovarea diverselor modalităţi psihologice pentru eficientizarea procesului educaţional.

Pentru realizarea dezideratelor sus-menţionate, profesorii de Religie au avut oportunitatea de a participa la ore, susţinute de specialiştii IŞE: pr. dr. conf. O. Moşin, pr. drd. S. Boldirescu – modulul Didactica Religiei; lect.univ. V. Vrabii, dr. conf. E. Puzur și dr. conf. A. Paniș – modulul Psihopedagogie; lectorii universitari V. Raischi și A. Pisău – modulul Tehnologii Informaţionale şi de Comunicaţie în Educaţie.

Profesorii de Religie aflaţi la stagiu au avut oportunitatea de a vizita Muzeul Chișinăului, capela ”Întâmpinarea Domnului” și Biblioteca de Carte Religioasă ale Universității de Stat din Moldova, primind o donație de carte pentru instituția în care activează.

În anul 2018 Institutul de Științe ale Educației va organiza încă un stagiu de formare profesională continuă la Religie în luna noiembrie.

Rodica Solovei, dr. conf. univ., IȘE

 

 


Articole postate de același autor
1110

Sfîntul Ioan de Kronstadt și Sfîntul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul cinstiți la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În ziua cinstirii Sfîntului Ioan din Kronstadt și a Sfîntului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, pe 2 ianuarie 2018, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie în Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, înconjurat de un sobor de slujitori. Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba Acatistului către Sfîntul Ioan din […]


Foto