Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova a participat la aniversarea a 25 de ani de la redeschiderea Mănăstirii Goloseevo

1400

17.06.2018 | În Duminica a III-a după Cincizecime, Preafericitul Onufrie, Mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine a oficiat Sfânta Liturghie în Sihăstria „Acopărământul Maicii Domnului” – Goloseevo, cu prilejul aniversării a 25 de ani de la resfințirea și redeschiderea Mănăstirii.

La Liturghia praznicală a participat şi Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir, alături de mai mulţi arhierei.

În timpul Liturghiei, Arhimandritul Spiridon (Golovastov) a fost hirotonit în treapta de episcop cu titlul de Dobropolsk, vicar al eparhiei Gorlovskaya.

 * * *

În Sihăstria Goloseevo s-au nevoit Sfinții Ierarhi – Petru (Movilă) și Filaret (Amfiteatrov, † 1857, pomenirea lui se săvârșește la 21 decembrie / 3 ianuarie); Cuvioșii Părinți – Partenie din Kiev (Krasnopevțev, † 1855, pomenirea lui se săvârșește la 17 / 30 martie) și Alexei de la Goloseevo (Șepelev, † 1917, pomenirea lui se săvârșește la 11 / 24 martie); Sfinții nebuni întru Hristos – Teofil (Gorenkovski, † 1853, pomenirea lui se săvârșește la 28 octombrie / 10 noiembrie) și Paisie (Iaroțki, † 1893). Toți aceștia au fost preaslăviți de Biserica Ortodoxă din Ucraina în rândul Sfinților cinstiți local.

În 1926, la nouă ani după Revoluția din octombrie 1917, Sihăstria Goloseevo a fost pustiită și lichidată. În perioada sovietică a istoriei au fost distruse toate bisericile și clădirile Sihăstriei, cu excepția casei mitropoliților Kievului. Trei monahi-sfințiți slujitori, care au continuat să se nevoiască în mănăstire în diferiți ani, au primit moartea mucenicească pentru Hristos și mijlocesc acum pentru noi înaintea tronului lui Dumnezeu. Aceștia sunt Cuvioșii Mucenici – Casian (Kuzâk), Ipolit (Semenov) și Filip (Bezuglâi).

În anii celui de al II-lea Război Mondial prin Sihăstria Goloseevo a trecut cea de a doua linie de apărare a orașului Kiev. Aici au fost duse lupte crâncene , dar nici un obuz n-a căzut în cimitirul monastic, unde a fost îngropat Cuviosul Alexei de la Goloseevo. Și anii de prigoană, și anii represiunilor, și în timpul teribilului război – la mormântul Cuviosului Alexei întotdeauna ardea candela și la lumina ei nestinsă veneau oamenii care căutau Lumina cea Cerească.

În 1993 mănăstirea a fost redeschisă ca schit al Lavrei Kievo-Pecerska. Stareț al schitului a fost desemnat arhimandritul Isaachie (Andronic), originar din Republica Moldova. În același an, la 4 octombrie (stil nou) au fost descoperite moaștele Cuviosului Alexei de la Goloseevo și a fost deschisă biserica de casă în cinstea Cuviosului Ioan Mult-pătimitorul de la Kievo-Pecerska. În 1996 potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Ucraina, Sihăstria Goloseevo a devenit mănăstire de sine stătătoare.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media, foto credit http://news.church.ua/ 


Articole postate de același autor
3819

Toată tăria noastră vine de la Dumnezeu şi se câştigă cu sfânta rugăciune

O mare putere ni s-a dat ca să străbatem calea plină de osteneală fără poticnire, neprimejduiţi de deznădejde ori de moleşeală. Şi, călcând peste curse, să biruim duhurile nevăzute care ne războiesc. Şi să ajungem teferi la capătul doririi, adică la unirea cu Dumnezeu. E darul harului primit în Sfintele Taine – între care mari […]