Păcatul înjurăturilor

Păcatul înjurăturilor

5430

Cînd au apărut vorbele murdare? În perioada cînd Rusia era sub jugul mongol, cele mai prețioase lucruri la care țineau rușii erau credința în Dumnezeu și în Maica Domnului, credința în mama care le-a dat viață, respectul pentru patrie. S-au găsit dintre aceia care au născocit deci cuvinte jignitoare la adresa Maicii Domnului, a mamei care i-a născut, la adresa țării, a pămîntului străbun. Drept rezultat, pămîntul a încetat să mai dea roadele de pe timpuri. Limba ne este dată pentru a aduce slavă lui Dumnezeu, dar nu pentru a înjura și ocărî aproapele. Absolut nimic din ceea ce spunem, facem și gîndim nu dispare, ci se înregistrează în veșnicie. Atunci cînd sufletul va părăsi trupul, va trebui să trecem vămile văzduhului. La prima vamă-vorbirea în deșert-ni se va descoperi cîte cuvinte rele, necurate, murdare am rostit în timpul vieții.

Soția trebuie să-i spună soțului, că nu este bine să înjure, pentru că mai adaugă o rană la sufletul său. Uneori se poate întîmpla că soția îi face observație soțului, însă aceasta nu ajunge nicidecum la inima lui. Deci cum poate fi ajutat soțul?Rugăciunea pentru el îl poate ajuta, cu ajutorul lui Dumnezeu totul este posibil.

Este adevărat, unui copil, poți să-i spui de o mie de ori că nu se poate să faci un anume lucru, și la un moment dat el înțelege și nu mai rostește cuvinte necuviincioase.Dar este absolut necesar să i se spună. Limba ajută pe om a intra în Rai, ca pe tîlharul răstignit în dreapta Mîntuitorului; dar tot limba prăbușește pe mulți în prăpăstiile iadului, ca pe tîlharul din stinga Mintuitorului.

Toți, mari și mici, bogați și săraci, învățați și simpli să ne socotim bine:Cum stăm noi înaintea Creatorului nostru cu lucrarea limbilor noastre? Să ne amintim de limba bogatului care cerșea o picătură de apă, pe care n-a putut-o căpăta. Și precum e casa unde se suduie-așa e și țara unde se suduie. O țară unde pe toate drumurile se înjură Numele lui Dumnezeu și cele sfinte-acolo nu poate fi și nu poate veni Dar și binecuvîntare. Psalmistul David zice într-un loc,, Un popor nesocotit hulește numele Tău Doamne,,.(Ps.74.10)

Un medic credincios a făcut o statistică interesantă. A urmărit viața a 100 de oameni, vestiți suduitori. Și a aflat că 70 la sută din ei au murit fără bătrînețe și cei mai mulți de o moarte năprasnică. Așadar, să ne rugăm Domnului să ,, pună strajă gurii și îngradire buzelor,, ca conducîndu-le numai după voia, porunca și buna rînduială a lui Dumnezeu, să aducem numai cuvinte de mulțumire și slavă Lui pentru toate cîte le primim în viața aceasta.

Arhimandrit Ambrozie Iurasov, ,, Există Dumnezeu?,,

extras din textul integral publicat in ziarul ,,Radonej,, /Moscova/, (Nr.3(265), 2015)

Protos. Nicodim Măndiță ,, Păcatul înjurăturilor,,


Articole Asemănătoare
3739

Ce sa facem atunci când suntem ispitiţi?

Dacă ispita vine la om înseamnă că este cu voia Domnului. Cu ce scop? Domnul zice: „Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre” (Luca 21, 19) şi „Cel ce va răbda până în sfârşit, acela se va mântui” (Matei 10, 22). Atunci când omul este ispitit şi rabdă Domnul îl recompensează cu ce este mai […]

Articole postate de același autor
1046

Pogorârea Sfântului Duh la Mănăstirea Curchi

Astăzi 16 iunie 2019 – în sfânta şi măreața zi de praznic a Pogorârii Duhului Sfânt, Cincizecimea sau Rusaliile, Preasfinţitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Egumen al Mănăstirii Curchi, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească unită cu slujba Vecerniei la Mănăstirea Curchi. Biserica Ortodoxă cinsteşte persoana […]