Slujire Arhierească în Duminica dinaintea Naşterii Domnului la Mănăstirea Curchi

675

„Pentru ce s-a îmbrăcat Dumnezeu într-un trup şi s-a folosit de blândeţe şi smerenie ca să întoarcă lumea la Tatăl Său?… Spun că a făcut aceasta dintr-un singur motiv: ca să facă cunoscută lumii iubirea Sa, pentru ca iubirea noastră sporită atunci când află aceasta să ne facă robii iubirii lui” (Sfântul Isaac Sirul)

În Duminica dinaintea Nașterii Domnului Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, alături de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Curchi.

Mulţi dintre cititori contemporani ai fragmentului E­van­­gheliei după Matei (1, 1 – 25), rânduit a se citi în această Duminică, pot considera că reprezintă doar o listă cu nume „neinte­resante” și că ar fi îndreptățiți să treacă peste ea. Însă proclamarea ei liturgică are forţa de a-l pro­vo­ca şi descumpăni chiar şi pe cititorul cel mai avi­zat. Această listă reprezintă ar­bo­re­le genealogic și da­tele fundamentale ale istoriei întrupării Fiului lui Dum­nezeu. Evanghelia după Matei începe cu următoarea decla­ra­ţie: Aceasta este „Cartea neamului lui Iisus Hristos“, sau altfel spus este istoria venirii în lume a lui Hristos.

Prin acest lanț de generații, asemenea unui fir de aur din istoria omenirii, s-a întreținut nestinsă flacăra mesianică, conștiin­ța nevoii omului de mântuire, de izbăvire de sub puterea răului, a diavolului și a morții.

După cum a lucrat Dumnezeu în istoria poporului ales, pentru a-l pregăti în vederea venirii lui Mesia, tot astfel Mântuitorul Hristos dorește să pregătească sufletele tuturor oamenilor, prefăcându-le în temple ale Sale (I Cor. 3, 16-17).  Această lucrare se petrece și în prezent în sufletele celor care-și doresc sfințirea și transfigurarea, prin lucrarea harului mântuitor.

În cuvântul de învățătură rostit Ierarhul Orheiului a subliniat înţelesurile duhovniceşti ale pericopei evanghelice din această Duminică, îndemnînd totodată credincioşii să-şi sporească eforturile duhovniceşti prin rugăciuni, spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie, pentru a primi cu bucurie Naşterea Domnului.

„În Duminica dinaintea Nașterii Domnului, primim prin Sfânta Evanghelie vestea cea bună, că Fiul lui Dumnezeu, se naște din Sfânta Fecioară Maria și se face om pentru noi, oamenii, pentru ca noi să ne facem fii ai lui Dumnezeu, după har.  Să ne curăţim şi să ne împăcăm, să ne înnoim duhovniceşte şi împăcându-ne unii cu alţii, împreună să prăznuim mărețul praznic al Nașterii Domnului” , a menționat PS Siluan.

Răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie au fost date de corul mănăstirii Curchi, dirijat de dl Dumitru Buga.

sursa http://manastireacurchi.md/

 


Articole postate de același autor
1733

Patrimoniul bisericesc reprezintă unica mărturie vie a epocilor trecute

Patrimoniul bisericesc constituie una dintre cele mai reprezentative file din moștenirea culturală a omenirii. Păstrarea acestuia contribuie la o integritate mai rapidă și o conlucrare mai coerentă între societate și biserică. Discutând cu Sergius Ciocanu, șeful Direcției Patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii, am aflat mai multe amănunte atât despre istoria patrimoniului bisericesc din Moldova, […]


Foto