Seminarul Metodologic Republican „Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie”

1984

Seminarul Metodologic Republican „Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie”, ediţia a V-a: Valori în acţiune: tinerii în Şcoală, Biserică şi Comunitate, va avea loc pe 19–20 mai 2016 în incinta LT Meşterul Manole, s. Sălcuţa, r. Căuşeni. La seminar sunt invitaţi inspectorii şcolari din eparhii şi metodiştii din protopopiate.

În anexă: Agenda seminarului.

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

MITROPOLIA MOLDOVEI

DIRECŢIA EDUCAŢIE CĂUŞENI

SEMINAR METODOLOGIC REPUBLICAN

„ŞCOALA ŞI BISERICA: PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE”

Ediţia a V-a: Valori în acţiune: tinerii în Şcoală, Biserică şi Comunitate

cu participarea: Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Universităţii de Stat din Moldova

DOMENIUL: Educaţie

COMPONENTA: Educaţie religioasă

TIPUL PROIECTULUI: Republican

ORGANIZATORI:

Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove

Direcţia Educaţie Căuşeni

Liceul Teoretic Meşterul Manole din s. Sălcuţa, r. Căuşeni

BENEFICIARI:

 1. a) inspectorii şcolari (teologi) din episcopii – 7
 2. b) metodiştii-formatori locali (teologi) din raioane – 35
 3. d) profesorii de religie din raionul Căuşeni – 20
 4. e) responsabilii de predarea religiei din cadrul Direcţiilor Educaţie din raioane – 35
 5. i) formatori – 4

Obiective:

 • accentuarea rolului Şcolii şi al Bisericii ca principali factori de cultură şi educaţie în comunitate
 • sporirea capacităţii profesionale a formatorilor locali
 • diseminarea/promovarea bunelor practici în domeniul educaţiei moral-spirituale în comunitate
 • revigorarea interesului pentru educaţia moral-spirituală în comunitate

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

Februarie – martie 2016: constituirea comitetului organizatoric, discuţii în grupul de lucru; determinarea partenerilor principali, oficiali, a partenerilor media; elaborarea schiţei şi definitivarea proiectului; revizuirea ghidului de identificare a aşteptărilor formabililor şi a nevoilor de formare; promovarea obiectivelor seminarului; popularizarea informaţiei.

Martie – aprilie 2016 – şedinţe ale comitetului organizatoric; sensibilizarea comunităţii; dezbateri, abordarea partenerilor; sistematizarea opţiunilor de participare; definitivarea agendei seminarului; pregătirea mapelor cu materiale; identificarea invitaţilor.

19–20 mai 2016 – desfăşurarea seminarului în incinta LT Meşterul Manole, s. Sălcuţa, r. Căuşeni.

23 mai 2016 – analiza rezultatelor, în baza ghidului de identificare a aşteptărilor formabililor şi a nevoilor de formare.

Rezultate: valorificarea experienţei de excelenţă; crearea/asigurarea oportunităţilor pentru schimbul de bune practici; diversificarea orizontului educaţional al fiecărui formabil.

Indicatori de performanţă:

cantitativi: promovarea unor noi exemple de experienţă în educarea moral-spirituală a tinerilor;

calitativi: formarea competenţelor de organizare a activităţilor exracurriculare în şcoală, biserică şi comunitate.

Metode, forme de realizare: dezbateri; laboratorul didactic; expunerea bunelor practici şi precedentelor reuşite; schimb de experienţă.

Resurse umane: reprezentanţi ai:

Universităţii de Stat din Moldova

Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei

Mitropoliei Moldovei

Mitropoliei Basarabiei

Diecezei romano-catolice

Asociaţiei pentru Educaţie Creştin-ortodoxă

Academiei de Teologie Ortodoxă

Parteneri: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Mitropolia Basarabiei; Dieceza romano-catolică;

 • oficiali: Ministerul Educaţiei, Direcţia Educaţie Căuşeni, Mitropolia Moldovei;
 • media: Radio Moldova, Televiziunea Naţională, publicaţiile Univers pedagogic, Făclia, Altarul Credinţei, Scara spre cer

DURABILITATEA PROIECTULUI

Seminarul va constitui o etapă de pregătire pentru anul şcolar 2016–2017, creînd oportunităţi pentru organizarea activităţilor extracurriculare şi predarea disciplinei Religie în instituţiile de învăţămînt preuniversitar.

Seminarul va contribui la formarea competenţelor formatorilor în vederea pregătirii profesorilor de religie pentru noul an şcolar.

AGENDA SEMINARULUI

 • SĂLCUŢA, CĂUŞENI, Liceul Teoretic Meşterul Manole
 1. FAMILIARIZAREA PARTICIPANŢILOR LA SEMINAR CU LOCALITATEA

830–900: Înregistrarea participanţilor.

Întîmpinarea arhiereului.

900–930: Vizitarea expoziţiei, muzeului şcolii/satului, cabinetului de religie.

930–1000: Micul dejun

 1. ŞEDINŢA PLENARĂ (sala de festivităţi)

1000–1010: Binecuvîntarea seminarului/activităţilor

PS Ioan, Episcop de Soroca, vicarul Mitropoliei Moldovei

1010–1030: Manole – catedrală şi izvor (Teatrul dramatic Steaua fără nume)

Autor: Vlad SĂRĂTILĂ, scriitor

Regie: Elena SĂRĂTILĂ, profesoară de limba română, LT Meşterul Manole

1030–1040: Predarea religiei în şcoală nu este produsul indulgenţei noastre,

ci necesitate stringentă

Liuba PLEŞCA, directorul Liceului Teoretic din Sălcuţa

1040–1050: Cuvînt de salut

Corina LUNGU, consultant superior la Ministerul Educaţiei

1050–1100: Cuvînt de salut

Ion CIONTOLOI, preşedintele raionului Căuşeni

1100–1110: Rolul tinerilor în promovarea valorilor moral-spirituale şi culturale

Doina GRĂJDEAN, elevă, clasa a XII-a

1110–1140: Teatrul poetic Comoara. Spectacolul La capătul gîndurilor. Din poezia ieromonahului Savatie Baştovoi.

Regie: pr. prof. religie Nicolae JELIHOVSCHI

1140–1300: Prînzul

 • ATELIERE DIDACTICE

ATELIERUL Competenţa de consiliere spirituală a profesorului de religie

Moderatori: Viorica GORAŞ-POSTICĂ, conf. univ, dr. hab.; USM

PS Ioan, Episcop de Soroca, vicarul Mitropoliei Moldovei

1300–1420: specialişti Direcţii Educaţie

1430–1550: metodişti protopopiate

ATELIERUL Influenţele educaţionale din familie şi din şcoală asupra formării personalităţii copilului

Moderatori: Valeria PASCARU-GONCEAR, lector superior, dr. în pedagogie, USM

prot. Alexei BOENCIUC, şeful Direcţiei metodice a sectorului sinodal

Învăţămînt Religios şi Studii Teologice

1300–1420: metodişti protopopiate

1430–1550: specialişti Direcţii Educaţie

ATELIERUL Proiectare didactică constructivistă

Model de lecţie în clasa a X-a: Biserica şi cultura naţională

Moderatori: Rodica SOLOVEI, dr. conf. cercet., IŞE

prot. Serghei BOLDIRESCU, prof. de religie LT M. Costin, Floreşti,

drd. IŞE, metodist coord. în Direcţia metodică a sectorului sinodal

Învăţămînt Religios şi Studii Teologice

1300–1550: profesorii de religie din raionul Căuşeni şi cadrele didactice din Liceul Teoretic Meşterul Manole

1620–1800: Vizitarea Mănăstirii Marta şi Maria, s. Hagimus, r. Căuşeni

1830–1900: Cazare la tabăra de vară GHIOCEL, Căuşeni

1900–2000: Cina

2000–2100: Promovarea cărţii ortodoxe (masă rotundă cu ieromonahul şi scriitorul Savatie Baştovoi)

20.05.2016 – SĂLCUŢA, CĂUŞENI, Liceul Teoretic Meşterul Manole

700–800: Dejunul

800–830: Deplasarea la Sălcuţa

830845: Biserica Adormirea Maicii Domnului, s. Sălcuţa (repertoriu de cîntece pascale în interpretarea Corului Buna-Vestire (versuri: Vlad Sărătilă, scriitor, jurnalist, prof. de literatură universală, LT Meşterul Manole; muzică: Nicolae Jelihovschi, dirijor, profesor de religie şi educaţie civică)

845–900: Vizitarea bibliotecii parohiale şi a sediului Asociaţiei Ortodoxe pentru Copii şi Tineret Valeriu Gafencu

900–1000: Muzeul Monahul Ioan Zlotea. Vizitarea Aleii Genezei şi a Aleii cu Urmele Sfinţilor Neamului Nostru, s. Sălcuţa (coord. Ion Găină, scriitor, muzeograf)

1000–1100: La o ceaşcă de cafea. Schimb de experienţă

Moderatori: prot. Alexei BOENCIUC, şeful Direcţiei metodice

prot. Serghei BOLDIRESCU, metodist coord. în Direcţia metodică

Angela LEVINŢA, şeful cabinetului metodic,

sectorul sinodal Învăţămînt Religios şi Studii Teologice

1100–1330: ABC-ul familiei. Activitate extracurriculară cu elevii, profesorii şi părinţii

Moderator: Liuba PLEŞCA, directorul LT Meşterul Manole, Sălcuţa

1330–1400: Aprecierea seminarului în baza ghidului de identificare a aşteptărilor formabililor şi a nevoilor de formare.

Moderator: Angela LEVINŢA, şeful cabinetului metodic,

sectorul sinodal Învăţămînt religios şi studii teologice

1400–1500: Prînzul

Închiderea seminarului. Înmînarea certificatelor de participare şi a delegaţiilor.


Articole Asemănătoare
3633

Sindromul ”Cel-Mai”

Nu spuneți unui copil ”ești cel mai bun”, ”cel mai frumos”, ”cel mai talentat” – e destul să-i spuneți: ”ești bun”, ”ești frumos”, ”ești talentat”. Sînt mai multe motive pentru care ”cel mai” este un adaos nefericit: 1) mai întîi, pentru că este o minciună, nici Dumneavoastră, nici eu, nici nimeni altcineva nu știe unde […]

Articole postate de același autor
3026

Dacă-l judecăm pe fratele nostru care a păcătuit, îl facem să cadă şi mai jos

Noi îi admirăm pe Sfinţii Părinţi ai Bisericii noastre pentru nevoinţele ascetice pe care le-au împlinit. Dar oare ce le dădea forţă de a le îndura? Bătrânul Antim sublinia: “Părinţii aveau platoşă credinţa neclintită în Dumnezeu şi străluceau de doriri sfinte. Dumnezeu îi lăsa să simtă încercarea suferinţelor atât cât voia, apoi le dădea harul […]