„Răsărit‑a lumii Lumina cunoştinţei…” Nașterea Domnului prăznuită la Mănăstirea Curchi

864

„Să se bucure cerul, să se veselească pământul! Că S-a născut pe pământ Mielul lui Dumnezeu, dând izbăvirea lumii. Cuvântul, Cel ce era în sânurile Tatălui, a ieșit fără de sămânță din Fecioară; de Acela magii s-au spăimântat, văzându-L născându-se în Betlehem ca un prunc, pe care toate Îl slăvesc!”

În ziua marelui Praznic al Nașterii Domnului, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și al întregii Moldove, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la la Mănăstirea Curchi, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

„Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi (…) plin de har și de adevăr… Și din plinătatea Lui noi toți am luat, și har peste har.” (In 1, 14, 16), ne spune Evanghelia de la Ioan. Fiul lui Dumnezeu se întrupează pentru noi cu un scop mult mai înalt decât pentru a ne da prilejul, de a prăznui și de a petrece la masa de sărbătoare. El vine să ne aducă Harul cel dumnezeiesc și, chiar mai mult decât atât, să ne ofere har peste har. Și tot Sfânta Scriptură ne spune: „Legea prin Moise s-a dat, iar Harul şi Adevărul au venit prin Iisus Hristos. (In 1, 17). Darurile cele mai de preț pe care ni le aduce întruparea Fiului lui Dumnezeu sunt Harul și Adevărul.

Cu regret, sărbătoarea Nașterii Domnului nu mai reprezintă pentru mulţi dintre noi un motiv de deschidere către acest Har și Adevăr, spre trăirea în profunzime a credinţei ortodoxe. Am uitat sau poate nu vrem să cunoaștem că prin venirea lui Dumnezeu-Fiul în lume, prin naşterea Lui în ieslea simplă și sărăcăcioasă din Betleem, ni s-a descoperit care este chemarea adevărată a omul şi măreţia care îl defineşte cel mai bine: plinătatea vieții trăite cu Dumnezeu, demnitatea de a primi harul înfierii de la Dumnezeu, demnitatea de a uni cerul cu pământul în propriul suflet, de a deveni lumină, pace, bucurie și dragoste smerită pentru Cel născut în peștera Betleemului, dar și pentru toți oamenii de lângă noi.

În cuvântul de învăţătură rostit, Preasfințitul Siluan a vorbit despre însemnătatea măritului praznic al Naşterii Domnului, marea sărbătoare a întregii lumi creştine.  Întruparea Fiului lui Dumnezeu Iisus Hristos și coborârea sa printre oameni reprezintă premiza înălţării omului în Împărăţia Cerului. Însă această înălțare nu este posibilă decât prin libera conlucrare dintre Dumnezeu Cel Sfânt şi omul căzut din legătura cu El prin păcatul neascultării.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, mai multe colective, printre care și corul Sf. Mănăstiri Curchi a susținut un concert de colinde. Numeroși credincioși s-au împărtășit cu Sfintele Taine, ca o încununare a bucuriei sărbătorii Întrupării Domnului.

În continuare a fost oficiat un Tedeum de mulțumire, după care PS Siluan a dat citire Pastoralei la Nașterea Domnului a Întâistătătorului Bisericii noastre, ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, adresată clerului, cinului monahal şi drept-măritorilor creştini.

Ierarhul Orheiului le-a dorit tutor celor prezenți o sărbătoare cu și alături de Hristos, Cel care să le schimbe și lumineze viețile. „Mesajul sărbătorii este cel mai îmbucurător și plin de nădejde din istorie: „Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi S-a născut astăzi Mântuitor, Care este Hristos Domnul” (Luca 2, 10-11). Fiul lui Dumnezeu vine în lume pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, adică pentru a ne dărui oamenilor iertarea păcatelor și viața veșnică. Să trăim această sărbătoare la adevărata ei valoare”, a menționat Preasfinția Sa.

„Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul, şi cu veselie, lăudaţi-L, popoare, că S-a preaslăvit.”

Sursa: manastireacurchi.md


Articole postate de același autor
2517

Nu-i fă copilului palate…

Nu-i fă copilului palate De vrei să-l ştii în împlinire, Învaţă-l despre simplitate, Despre credinţă şi iubire. Ajută-l să-şi priceapă rostul, Trăirea limpede să-şi facă, Să înţeleagă bine costul Plătit de-o inimă săracă. Îndeamnă-l milostiv să crească, Ca bucuria să-şi împartă, În bunătate creştinească, Cu cel ce-a fost lovit de soartă. De mic deprinde-l să […]