Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova a împlinit 68 de ani

722

Marți, 18 august 2020, Înaltpreasfințitul VLADIMIR, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, aniversează împlinirea vârstei de 68 ani. Cu acest prilej, colaboratorii Direcției mitropolitane au fost printre primii care i-au adresat Arhipăstorului un mesaj de felicitare, pe care îl redăm în cele ce urmează:

Înaltpreasfinţite Stăpâne,

Prin milostivirea Atotputernicului Dumnezeu şi cu oblăduirea ocrotitorilor cerești, astăzi, aţi ajuns la un nou popas aniversar, 68 de ani trăiți în Domnul, prilej cu care, aducem Înaltpreasfinţiei Voastre omagii sincere, însoţite de urări de bine şi gânduri curate.

Această dată de 18 august este una importantă pentru toată plinătatea Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, pentru că sunteţi personalitatea care, prin statornicie, devotament şi hotărâre, staţi în fruntea poporului binecredincios al Ţării, ducând cu demnitate flamura Sfintei noastre Biserici Ortodoxe deasupra tuturor frământărilor şi a piedicilor ivite în cale.

În paralel cu viața liturgică, cu zidirea lăcașurilor de cult, cu activitatea misionară și culturală, întodeauna ați căutat să fiți alături de cei vârstnicii bolnavi, singuri și neajutorați.

Anume aceste calităţi, precum şi înţelepciunea şi răbdarea cu care V-a binecuvântat Bunul Dumnezeu, Vă fac iubit şi respectat ca pe un părinte de către slujitori şi creştini deopotrivă. Mai bine de trei decenii Vă îndepliniţi cu străduinţă părintească dificila, dar atât de nobila ascultare arhierească faţă de Mântuitorul Hristos şi faţă de poporul cel iubitor de Adevăr.

Astfel, la ceas aniversar, cu şi mai multă osârdie ne rugăm Atotţiitorului să Vă ţină sănătos şi vrednic la cârma Drept-măritoarei Biserici strămoşeşti, astfel încât şi de acum înainte cu nestrămutată hotărâre şi încredere în Domnul să duceţi cu bine Corabia spre limanul mântuirii.

Rugându-ne lui Hristos cel pururea veșnic şi Preasfintei Sale Maici spre a Vă îndruma şi a Vă ocroti, Vă asigurăm încă o dată de cele mai nobile sentimente pe care vi le purtăm.

Întru mulți, buni, fericiți și sănătoși ani!

ISPOLA ETI DESPOTA!

Cu profund respect şi fiască supunere,

Colaboratorii Direcţiei Mitropolitane

 

Sursa: mitropolia.md


Articole postate de același autor
1786

Dumnezeu nu ne vrea proşti, ci ne vrea fii ai Înţelepciunii şi ai Iubirii stăruitoare

Aud adesea că noi, „ăştia credincioşi”, suntem habotnici, superstiţioşi, extremişti sau pur şi simplu proşti. Însă Evanghelia ce se citeşte în Duminica aceasta în Biserică afirmă exact contrariul: credinţa presupune cunoaştere, iubire şi stăruinţă. Trei virtuţi aflate astăzi în mare suferinţă. Dar răsplata este pe măsură: ajutorul lui Dumnezeu. De care alţii se plâng că […]


Foto