PS Siluan: Maica Domnului este model de viețuire pentru toți creștinii

924

"Se biruiesc hotarele firii întru tine, Curată Fecioară, că naşterea fecioreşte şi moartea arvuneşte viaţă. Ceea ce eşti după naştere Fecioară şi după moarte vie, izbăveşti pururea Născătoare de Dumnezeu, moştenirea ta."

Marele Praznic al Adormirii Maicii Domnului a fost sărbătorit, miercuri, 28 august, la Mănăstirea Curchi. Preasfințitul Siluan, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși. 

Praznicul Adormirii Maicii Domnului este cea mai de seamă sărbătoare închinată Preasfintei Fecioare Maria, Născătoarea de Dumnezeu. Adormirea Maicii Domnului este și cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria, deşi mărturii despre existenţa ei nu avem decât începând din secolul al V-lea, când cultul Maicii Domnului începe să se dezvolte foarte mult, mai ales după Sinodul IV Ecumenic, Sinod care a hotărât că Maica Domnului este Născătoare de Dumnezeu, cultul ei cunoscând de acum o foarte mare dezvoltare. 

Praznicul Adormirii Maicii Domnului se bucură de o mare cinstire în rândul creștinilor, având rânduită o perioadă de două săptămâni de postire, înaintea sărbătorii, ca perioadă de pregătire duhovnicească pentru acest eveniment sfânt din viaţa Maicii Domnului. 

"Maica Domnului este Ocrotitoarea noastră la Dumnezeu şi chiar şi numai numele ei bucură sufletul. Or, tot cerul şi tot pământul se bucură de iubirea ei. Lucru minunat şi neînţeles. Ea viază în ceruri şi vede neîncetat slava lui Dumnezeu, dar nu ne uită nici pe noi, sărmanii, şi acoperă cu milostivirea ei tot pământul şi toate noroadele. Şi pe această Preacurată Maică a Sa Domnul ne-a dat-o nouă. Ea este bucuria şi nădejdea noastră. Ea este Maica noastră după duh şi, ca om, e aproape de noi după fire şi tot sufletul creştinesc e atras spre ea cu iubire", - mărturisește Sfântul Siluan Athonitul despre relația pe care trebuie s-o avem cu Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu.  

Iar starețul Iosif Isihastul continuă acest gând vorbind despre ajutorul Fecioarei Maria: “Toţi Sfinţii au adus multe laude Maicii Domnului, dar eu nu am găsit o laudă mai frumoasă şi mai dulce cu care să o chem în fiecare clipă decât aceasta: «Maica mea! Dulcea mea Măicuţă!»… De îndată ce noi o strigăm, ea aleargă imediat spre ajutor. Nu apuci să spui: «Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-mă!», că îndată, ca un fulger, străbate mintea şi umple inima de luminare. Şi atrage mintea spre rugăciune, iar inima spre dragoste. De multe ori petreci întreaga noapte în tânguiri şi strigându-o în rugăciune, îi aduci laude ei şi mai ales Celui pe Care îl ţine în braţe.” 

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, Preasfințitul Siluan, i-a îndemnat pe cei prezenți să se roage cu credință și evlavie Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, căci Ea a fost și rămâne ocrotitoarea și mijlocitoarea noastră a tuturor. "Maica Domnului este modelul desăvârșit de trăire creștină. Ea a fost cea care din pruncie a dus o viață curată, sfântă și plină de roade ale Duhului Sfânt. Fecioara Maria este Mamă după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, iar prin iubire, Mamă a tuturor oamenilor. Chipul Maicii Domnului este un îndemn de a ne întoarce smeriți către Mântuitorul Hristos, pentru a învăța să împlinim voia și poruncile Sale. Să o cinstim cu evlavie și dragoste, să trăim alături de ea bucuria rugăciunii şi nădejdii, neîndoindu-ne de ajutorul şi puterea Maicii Domnului!" - a menționat PS Siluan.

În timpul Sfintei Liturghii, PS Siluan a hirotonit cu binecuvântarea Întâistătătorului Bisericii noastre în treapta de preot pe diaconul Victor Casian, pe seama parohiei Zorile, Orhei. 

Răspunsurile liturgice la strană au fost date de către Corul arhieresc al mănăstirii Curchi, condus de dl Dumitru Buga.

Pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi.

 


Articole postate de același autor
12640

De ce atâta lume nu ţine post?

De ce atâta lume nu ţine post ?, vă întrebaţi. Fiindcă nu cunoaşte roadele postului. Instituţiile sanitare din ţara noastră ar trebui să prescrie postul la fel cum o face Biserica Ortodoxă, deoarece roadele postului sunt mari şi minunate nu numai din punctul de vedere duhovnicesc, ci şi din cel trupesc. Ca dovadă vi s-ar […]