O făgăduință împlinită…

2268

Recent, după examenele de absolvire, cu binecuvîntarea IPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, în colaborare cu Direcția Educație și Protopopiatul Anenii Noi, elevii-participanți la Concursul Raional la Religie: ,,Personalități creștine: virtuți și sfințenie” au avut parte de o călătorie de neuitat în capitala istorică a Moldovei – orașul Iași.

Concursul a fost organizat având în vedere recomandările Ministerului Educaţiei privind organizarea procesului educațional la Religie în anul şcolar 2015-2016, document în care s-a insistat pe implementarea Curriculumului pe clase, pe formarea competențelor specifice disciplinei, precum și pe desfășurarea activităților extracurriculare consacrate următoarelor evenimente:

– 430 ani de la nașterea mitropolitului Varlaam (1585) – 420 ani de la nașterea domnitorului Vasile Lupu (1595) – 520 ani de la trecerea la cele veșnice a Sfîntului Daniil Sihastrul (1496) – 270 ani de la naștrerea mitropolitului Gavriil Bănulescu- Bodoni (1746)

Protopopiatul Anenii Noi, în parteneriat cu Direcția Educație și Direcția Cultură și Turizm, a organizat concursul raional ,,Personalități creștine: virtuți și sfințenie”, propunându-le elevilor să participe la trei probe: proba „Personalităţi creştine în istoria neamului nostru”, proba „Personalitatea și sfințenia”, proba de creaţie plastică: „Biserica neamului nostru”.

La finele concursului, constatînd nivelul de pregătire și implicare a elevilor şi discutând cu preoții din localitățile participante, am convenit unanim ca, după examenele de absolvire, să le facem o surpriză elevilor, oferindu-ne să le organizăm din partea bisericilor o călătorie la Iași.

Timpul a trecut destul de repede și ne-am pomenit în ziua în care trebuia să împlinim făgăduința. La revărsatul zorilor, după intonarea rugăciunii: ,, Împărate Ceresc”, iată-ne cu toții asezați în autocarul companiei: ,,PandaTur” în drum spre Iași.

La Iași am vizitat mănăstirea Cetățuia, Catedrala Mitropolitană, mănăstirea Sfinții Trei Ierarh, mănăstirea Golia, biserica Bărboi, bojdeuca Ion Creangă, Palatul Culturii etc.

Pentru majoritatea elevilor, aceasta a fost prima ieșire după hotarele Republicii Moldova. Cu toţii am rămas plăcut surprinși de cele văzute. Privind fețele lor, am constatat că avem nevoie de astfel de acțiuni de culturalizare a elevilor, dar și a societății în general.

La fiecare mănăstire, biserică, pe lîngă ghidul companiei care ne-a însoțit din Republica Moldova, ne-a întîmpinat și ghidul-gazdă care le-a vorbit elevilor atît despre istoria și principalele evenimente, cît și despre personalitățile care și-au lăsat amprenta asupra trecutului nostru comun.

Pe această cale, îmi exprim prețuirea și mulțumirea față de cei care au înțeles că avem de realizat un scop comun – educarea tinerei generații – și ne-au ajutat să realizăm această acțiune: Direcției Educație Anenii Noi, dnei Ceban Tatiana; preoților Protopopiatului Anenii Noi, prot. Igor Chelea, protopop de Anenii Noi; prot. Viorel Rusu, s. Floreni; prot. Vitalie Șaramet, s. Mereni; prot. Vitalie Manole, s. Merenii Noi; prot. Chiril Damian, s. Delacău; prot. Vitalie Vîlcu, s. Bulboaca; profesorilor de religie, dnei, Mocanu Angela, s. Floreni; dnei, Vicol Ana, s. Delacău; dnei, Eugenia Ungureanu, s. Bulboaca; precum și tuturor profesorilor de religie care din binecuvîntate pricini nu au avut posibilitatea să ne însoțească în acest binecuvîntat pelerinaj.

Prot. Alexei Boenciuc, profesor de religie la gimnaziul Botnărești, metodist pentru protopopiatul Anenii Noi


Articole Asemănătoare
Articole postate de același autor
2103

Cum să ne apropiem mai mult copiii de Dumnezeu?

Sa nu trageţi de ei, asta-i ideea. Nu trageţi de copii: „Hi, mă, la biserică! Hi, mă- la Hristos!” Uşurel. Să ştiţi că o Liturghie care se finalizează într-o pizza e mai de preţ decât o pizza care nu se finalizează în biserică. Lăsaţi-i pe copii să respire viaţa. Aduceţi-i uşurel. Nu există o obligativitate. […]