Muzicologii în studierea creaţiilor corale bisericeşti

1349

Luni, 31 octombrie, în cadrul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, la specialitatea Muzicologie au fost susţinute primele două teze cu conţinut eclezial.

Ne interesează teza de doctorat a dnei Hristina Barbanoi: „Creaţia corală bisericească a compozitorului Mihail Berezovschi din perspectiva tradiţiilor muzicale ortodoxe”, care prezintă cele mai reprezentative realizări ale compozitorului din perioada interbelică.

Mihail Berezovschi a fost preot, compozitor, dirijor, pictor şi, în general, un om de o cultură aparte, care ne-a lăsat o întreagă moştenire duhovnicească. Creaţiile sale corale constituie un tezaur pentru parohiile şi mănăstirile autohtone din ultimul secol, fiind îndrăgite şi preluate de atâtea generaţii de cântăreţi, iar, de rând cu ei, de către credincioşii care participă la serviciile divine.

„Dna Hristina Barbanoi vine dintr-o familie de slujitori: protoiereul mitrofor Ioan Gajim si preoteasa Larisa din zona Ungheni, crescută în strană şi cultivându-i-se dragostea faţă de cântarea bisericească. Pentru ea acest gen de cântare nu este altceva decât o formă a rugăciunii şi o modalitate de a-şi exprima sentimentele interioare. Teza este una de pionerat, recuperatorie pentru muzicologia autohtonă şi deschide calea altor studii legate de cântarea ortodoxă”, menţionează părintele profesor Octavian Moşin, membru al Consiliului ştiinţific specializat la susţinerea tezei.

Cu acest prilej, Direcţia mitropolitană exprimă sincere mulţumiri dnei Hristina Barbanoi pentru realizarea unei lucrări cu o ţinută academică de excepţie, care va fi de real folos specialiştilor din domeniul studiilor artelor şi culturologiei, precum şi dnei profesor Irina Ciobanu-Suhomlin, conducător ştiinţific, pentru susţinere şi încurajare.


Articole postate de același autor
1447

Zi de suflet pentru învăţăceii comunei Rădeni, Străşeni

Săptămâna Tineretului Ortodox a presupus câteva activităţi şi în raionul Străşeni. Una din ele a avut loc la Gimnaziul Rădeni, în care învaţă circa 300 de copii din satele învecinate. La conferinţa cu genericul „Mergând spre Înviere” au participat profesori, slujitori, părinţi şi elevi. Invitatul zilei a fost preotul Octavian Moşin. S-a vorbit despre moralitate […]


Foto