„Naşterea Ta răsărit-a lumii Lumina cunoştinţei…“

2376

”Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoştinței; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învățat să se închine Ție, Soarelui dreptății, și să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ție”.

Naşterea lui Iisus Hristos este sărbătorită cu bucurie de tot pământul, cu dragoste şi cu încredere, iar oamenii Îl întâmpină ca pe un Stăpân, viu, puternic şi dătător de noi şi nemuritoare speranţe şi bucurii. De un deceniu, de când au început serviciile divine la biserica în construcţie din Dumbrava, slujba Naşterii Domnului este oficiată noaptea. Numeroşi credincioşi vin să-i aducă slavă Pruncului Iisus.

Această bucurie o împărtăşesc alături de dumbrăveni şi creştini din capitală, care s-au ataşat de această biserică. Sfânta Liturghie praznicală a început la miezul nopţii şi a durat până în zori. Slujba a fost oficiată de către preotul-paroh Octavian Moşin, dimpreună cu preotul Alexandru Guţuleac.

Să-L întâmpinăm pe Iisus Hristos cu păstorii şi cu îngerii, aducându-I ca dar viaţa noastră împodobită cu virtuţi şi inima noastră curată ca albul zăpezii cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu. Să-L rugăm să reverse asupra noastră harul Său sfinţitor pentru ca, luptând lupta cea bună, să dobândim cununa neveştejită a mântuirii.

După cum părinţii se bucură mult de naşterea unui copil, tot aşa şi bunii creştini se bucură nespus de mult şi prăznuiesc naşterea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos: Dacă pruncul nou venit în familie, aduce bucurie părinţilor pentru continuarea vieţii lor în acestă lume, bucuria Întrupării Fiului lui Dumnezeu ne dă înţelegerea că viaţa noastră continuă în veşnicie, dacă ne străduim să urmăm lui Hristos şi să împlinim în viaţa noastră voia cea sfântă a lui Dumnezeu.

În semn de preţuire şi apreciere pentru muncă depusă, ctitorii și binefăcătorii acestui sfânt locaș au primit diplome de recunoştinţă, din partea părintelui paroh,  prot. Octavian Moşin.

Cei prezenţi au fost felicitaţi cu prilejul sărbătorii domneşti şi au fost invitaţi la hramul localităţii în data de 13 ianuarie, când este sărbătorit sfântul ocrotitor Petru Movilă.

sursa localitateadumbrava.md


Articole Asemănătoare
2592

La biserica din Dumbrava slujba de Naşterea Domnului va fi oficiată noaptea

De opt ani consecutiv la biserica „Sf. Petru Movilă” din localitatea Dumbrava, Chişinău http://www.localitateadumbrava.md/, slujba de Naşterea Domnului este oficiată la miezul nopţii. Aşa după cum a avut loc evenimentul, în plină noapte, şi noi amintim, trăind aceste clipe sfinte ale Întrupării Lui Iisus Hristos, veghind şi bucurându-ne de Marea Naştere. Slujba va începe miercuri seara, […]

Articole postate de același autor
17860

De ce ortodocşii sunt singurii creştini care mai ţin Postul Mare – şapte săptămâni?

Perioada Postului Mare s-a con­stituit în exclusivitate în funcţie de postul pregătitor în vederea Paştelui. Acesta a rămas elementul esenţial al convertirii şi al efortului ascetic în­treprins în timpul celor 40 de zile, de aceea canoanele sinoadelor îl fac obligatoriu pentru toţi. Ulterior s-a adăugat o serie de alte prescripţii disciplinare impuse de atmosfera de […]