Mitropolitul Vladimir la Mănăstirea Butuceni: Omul sfinţeşte locul dacă păstrează legătura cu Dumneze

636

Joi, 30 septembrie 2021, în ziua sărbătoririi Sfintelor Muceniţe: Pistis, Elpis şi Agapis (Vera, Nadejda, Liubovi) şi maica lor, Sofia, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a liturghisit la Mănăstirea cu hramul Adormirea Maicii Domnului din comuna Trebujeni, satul Butuceni, raionul Orhei.

La Sfânta Liturghie, din soborul de preoți au făcut parte: Prot. mitr. Vadim Cheibaș, Secretarul Mitropoliei Moldovei, PC Arhimandrit Vladimir (Poia), Starețul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Butuceni, PC Arhimandrit Irinarh (Costru), Starețul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Țigănești și un sobor de slujitori.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de către corul de preoți al Protopopiatului de Criuleni și Dubăsari, condus de Protoiereul Teodor Vrabie.

La eveniment au fost prezenți Președintele Raionului Orhei, Dl Dinu Țurcanu, Primarul municipiului Orhei, Dl Pavel Verejanu și alți reprezentați ai autorităților publice locale.

În timpul Vohodului mic, PC Arhim. Vladimir (Poia) a fost decorat de către Mitropolit cu Ordinul bisericesc „Sf. Cuv. Paisie Velicicovski”, de gr. II și a primit binecuvântarea de a sluji Sfânta Liturghie cu Ușile Împărătești deschise până la Rugăciunea Tatăl Nostru. Iar, clericul Mănăstirii, Ieromonahul Ignatie (Calancea), a primit binecuvântarea arhipăstorească de a purta crucea de aur.

După Sfânta Liturghie a urmat înconjurul bisericii, cu citirea Evangheliilor și un Te-Deum, după care ÎPS Mitropolit Vladimir a adus mulțumiri atât obștii monahale, care contribuie la menținerea acestui centru de spiritualitate și cultură ortodoxă, precum și tuturor celor care au lăsat o parte din ei în acest sfânt așezământ.

„Omul sfinţeşte locul dacă păstrează legătura cu Dumnezeu. Vetrele noastre monahale și fiecare Sfântă Liturghie slujită în ele, înseamnă pentru noi, de veacuri, o binecuvântare a Duhului Sfânt pentru viaţa omului, pentru toată munca lui, pe care trebuie să le preţuim mai mult ca fiind darurile lui Dumnezeu pentru noi”, a spus Întâistătătorul.

La final, Mitropolitul Vladimir a oferit distincții mitropolitane ctitorilor și binefăcătorilor Mănăstirii Butuceni. Iar, copiii și adolescenții prezenți în curtea sf. lăcaș au primit în dar cărțulii de rugăciune.

***

Scurt istoric

Mănăstireal Butuceni este cel mai pitoresc complex monastic al Basarabiei se află pe malurile stâncoase ale râului Răut. Iniţial au existat şase ansambluri de peşteri, din care astăzi se mai disting două locuri de vieţuire monahală, datând din jurul veacului al X-lea: mănăstirea lui Bosie şi mănăstirea Butuceni. Sunt multe asemănari cu mănăstirea Ţipova sau cu mănăstirile rupestre de la Basarabi, din Dobrogea.

În jurul anului 1600, în imediata apropiere a peşterilor existase un oraş medieval, desfiinţat de domnul Moldovei, Ştefan Tomşa, datorită multor prădăciuni aduse de năvălitorii de la Răsărit.

Ansamblul rupestru Butuceni, aflat la câteva sute de metri de mănăstirea lui Bosie, în apropierea satului Butuceni, este alcătuit dintr-o biserica şi 11 mici chilii. Mănăstirea Butuceni a fost părăsita în anul 1816, biserica rupestră ce o deservea ajungând sa fie folosită de sateni ca biserică de parohie. Datorită transformarilor făcute de aceştia, este greu de precizat cum a arătat biserica iniţială. În 1821, pe dealul de deasupra întrării în biserica rupestră s-a înăţat o clopotniţă, care se vede şi astăzi.

Mănăstirea lui Bosie este unica mănăstire rupestră din Basarabia în care inscripţiile s-au păstrat nealterate. Se pare că a fost construită in anul 1675, după cum grăieşte pisania: „Această mănăstire a facut-o robul lui Dumnezeu Bosie, pârcălabul Orheiului, cu soţia sa şi cu copii săi, în cinstea Domnului, pentru iertarea păcatelor sale; anul 7173 (1675)”. Unii specialişti consideră că Bosie doar ar fi refacut ansamblul mănăstiresc mai vechi, aflat undeva în apropiere şi degradat datorită fragilităţii rocilor de calcar. Mănăstirea este alcatuită din 8 peşteri ce corespondau, parţial, între ele. Biserica rupestra are aproximativ 6 metri lungime şi 4,5 metri lătime. Printre monahii ce s-au nevoit aici, inscripţiile de pe stânci menţionează pe ieromonahii Teofil şi Varlaam şi Poenachie de la Cotelnici.

În 1915, pe cel mai înalt punct al dealului calcaros se construieşte o biserică cu hramul Adormirii Maicii Domnului.

În timpul Uniunii Sovietice, biserica a fost transformată în muzeu, iar în curtea bisericii s-a construit un pavilion muzeal: întregul ansamblu de peşteri a devenit muzeu în aer liber, bucurându-se de ocrotire din partea statului.

În anul 1996, biserica Adormirii Maicii Domnului, împreună cu peşterile, sunt trecute în subordinea mănăstirii nou infiinţate. După doi ani în biserică au început să se oficieze Sfânta Liturghie şi celelalte slujbe, după tipic. Chiliile s-au organizat în clădirea de lânga biserică, ce aparţinuse muzeului.

La 14 decembrie 2009 are loc resfinţirea schitului Butuceni, oficiată de către un sobor de preoţi în frunte cu Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media,

Sursa: mitropolia.md


Articole postate de același autor
2458

Sfântul Mare Cneaz Vladimir, cel Întocmai cu Apostolii şi Luminătorul Rusiei

Sfântul Vladimir, cel numit „Întocmai cu Apostolii și Luminătorul Rusiei”, este prăznuit de Biserica Ortodoxă pe data de 15/28 iulie. El s-a născut în jurul anului 958 și a trecut la cele veșnice în ziua de 15/28 iulie 1015, în localitatea Berestovo, aflată în apropierea Kievului. Vladimir Sviatoslavici s-a născut ca fiu al prințului Sviatoslav, […]


Foto